Alle patiënten hebben een wettelijke identificatieplicht (Zorgverzekeringswet).

De identificatieplicht betekent voor u dat u zich bij elk bezoek aan het ziekenhuis moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dat kan met een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument.

Op het identiteitsbewijs staat het burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer voor betrouwbare uitwisseling van zorggegevens. Alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars zijn sinds 1 juni 2009 verplicht het Burgerservicenummer (BSN) te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten of cliënten. De patiënt moet zichzelf kunnen identificeren, om te bewijzen dat hij degene is die bij het BSN hoort.

Wij zijn als ziekenhuis verplicht het BSN op te nemen in onze administratie. Het wordt gebruikt als een 'patiëntnummer'. Zo weet het ziekenhuis zeker dat de patiënt degene is die hoort bij het BSN en de andere gegevens in de administratie. Wij maken geen kopie van uw identiteitsbewijs.

Kinderen en identificatieplicht

Komt u voor een afspraak van uw kind? De identificatieplicht in de zorg stelt dat kinderen (al vanaf de geboorte) zich moeten kunnen identificeren in een ziekenhuis. Dit wijkt af van de ‘algemene’ identificatieplicht, waar de leeftijdsgrens op 14 jaar ligt. Daarom moet uw zoon of dochter ook een geldig identiteitsbewijs meenemen naar het ziekenhuis.

Kijk voor meer informatie over BSN op www.rijksoverheid.nl

De identificatieplicht in de praktijk

Als u voor de eerste keer naar het ziekenhuis komt, is het belangrijk dat we u eerst in ons ziekenhuissysteem inschrijven. U kunt zich voorafgaand aan uw afspraak bij de informatiebalie van het ziekenhuis melden. Daar worden uw gegevens toegevoegd aan het ziekenhuisinformatiesysteem. U dient hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Als u bent ingeschreven, of al eerder bij ons bent geweest, kunt u zich bij elk bezoek aanmelden bij één van de aanmeldzuilen in de centrale hal. Hiervoor heeft u elke keer een geldig identiteitsbewijs nodig. Hier kunt u ook uw gegevens controleren en eventueel aanpassen. Ook hier wordt geen kopie gemaakt van uw identiteitsbewijs.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback