Ons ziekenhuis heeft een crisisbeheersplan. Hierin staat beschreven wat het CrisisBeleidsTeam (CBT) van het ziekenhuis moet doen bij een calamiteit of (dreigende) crisis. Een crisis wordt gedefinieerd als: “Een onverwachte interruptie van kritieke bedrijfsprocessen waardoor de continuïteit van de organisatie in gevaar komt en/of de veiligheid en de medewerkers in het geding is”

Calamiteit/crisis

Er is sprake van een calamiteit indien een kritisch bedrijfsproces:

 • onverwachts wordt onderbroken en
 • langer dan het door het management vastgestelde tijd niet beschikbaar is

Een aantal voorbeelden zijn:

 • uitval van ICT voorzieningen
 • uitval van water/stroom/gas
 • uitval van telefonie
 • brand
 • wateroverlast
 • ongeval

Een calamiteit kan in een kleine of grote vorm voorkomen. Om deze juist te behandelen, is het van belang om de ernst van de calamiteit te bepalen. Dit gebeurt door het CrisisBeleidsTeam. Bij elke calamiteit of crisis werkt het CrisisBeleidsTeam volgens een bepaalde ‘plan – do – check – act’ cyclus:

 • bespreken en inschalen van het probleem aan de hand van een checklist
 • te ondernemen acties bepalen
 • acties uitvoeren
 • terugkoppelen evalueren van de uitgevoerde acties

Crisisbeleidsteam

Het CrisisBeleidsTeam bestaat uit de volgende leden:

 • de leden van de Raad van Bestuur
 • crisiscoördinator
 • manager Zorg
 • manager Facilitaire Zaken
 • hoofd Communicatie
 • secretaresse Raad van Bestuur voor het bijhouden van afspraken en het bijhouden van een kretenbord

Op indicatie worden er andere deskundigen toegevoegd aan het CrisisBeleidsTeam.

Opleiden, trainen en oefenen (OTO)

Om het crisisbeheersplan up-to-date te houden, is er een OTO-plan opgesteld. Het OTO-plan wordt opgesteld en uitgevoerd in samenwerking met de overige ziekenhuizen in de provincie en het Trauma Centrum Groningen. OTO houdt in:

 • Opleiden
  Onder opleiden wordt verstaan het opdoen van kennis door middel van informatie en afdelingsgesprekken.
 • Training
  Bij training wordt beroep gedaan op houding en vaardigheden. Medewerkers worden hierbij betrokken om hun deel van het ZiROP (ZIekenhuis Rampen Opvang Plan) te oefenen, hierbij wordt na afloop feedback gegeven.
 • Oefenen
  Bij oefenen gaat het om het in de praktijk brengen van alle kennis en vaardigheden in een oefensituatie. Iedere betrokkene oefent zijn eigen taak en plaats in de organisatie tijdens een ramp.

Het OTO-traject is een onderdeel dat ieder jaar terug zal keren in het opleidingsplan voor alle medewerkers van het ziekenhuis.

Voorbeelden van OTO-trainingen zijn:

 • training crisisbeleidsplan
 • training Emergo Train System (ETS) voor onder andere de SEH, IC en OK
 • mediatraining voor communicatiemedewerkers
 • cursus voor waarnemen bij oefeningen en trainingen
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback