Wat is Consult Assistent?

ConsultAssistent is een programma dat uw arts gebruikt voor het verzamelen van gegevens over u en uw gezondheid. Uw arts stuurt u vooraf aan uw afspraak een mail met een link naar de vragenlijst van ConsultAssistent. De vragen helpen u en de arts bij het voorbereiden op de afspraak. Uw antwoorden vormen de basis van het gesprek. Zo blijft er meer tijd over voor andere vragen, bijvoorbeeld over uw behandeling. 

Is het verplicht om de vragenlijst in te vullen?

Het is niet verplicht om de vragenlijst in te vullen. Wel helpen de vragenlijsten u beter voor te bereiden op iedere afspraak. Uw antwoorden geven uw arts een beter beeld van uw klachten. Als u de vragenlijst niet wilt invullen, kunt u zich via de link in de mail afmelden.

Hoe wordt er omgegaan met mijn persoonsgegevens?

Alleen de zorgverleners betrokken bij uw behandeling hebben direct toegang tot uw gegevens. Onderzoekers hebben alleen toegang tot gegevens die niet naar u te herleiden zijn (gepseudonimiseerde/geanonimiseerde gegevens).

Hoe wordt de beveiliging van mijn gegevens gewaarborgd?

ConsultAssistent is veilig en betrouwbaar en voldoet aan de strengste normen over opslag en verwerking van medische gegevens. ConsultAssistent werkt volgens de AVG- wetgeving. ConsultAssistent heeft een zogenaamde CE-markering voor medische hulpmiddelen en is gecertificeerd voor de NEN 7510-normering.

Worden mijn antwoorden ook gebruikt voor onderzoek?

Alleen als u daar toestemming voor geeft. U kunt apart toestemming geven of het ziekenhuis onderzoek mag doen op uw gegevens en of ConsultAssistent onderzoek mag doen. Uw gegevens zijn nooit tot u te herleiden (dit heet pseudonimiseren). Het doel van het onderzoek is altijd het verbeteren van de zorg.

Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?

De tijd die u nodig heeft om een vragenlijst in te vullen, hangt af van de lengte van de vragenlijst. Wanneer u meer klachten selecteert, wordt de vragenlijst langer.

Op de website van ConsultAssistent vindt u meer informatie.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback