Vindt u het leuk om mee te denken over ons ziekenhuis? Geef u dan op voor ons patiëntenpanel! Wij zijn altijd op zoek naar meedenkers. Iedereen mag meedoen!


We hebben een speciale aanmeldpagina.


Patiënttevredenheid en patiëntervaringen leveren een grote bijdrage aan de kwaliteit van onze zorg. Kwaliteit wordt aangetoond in de praktijk. Daarbij bent u onze expert. Hoe ervaart u onze zorg? Wat doen we goed? En hoe kunnen we onze zorg verder verbeteren? Door uw deelname aan ons patiëntenpanel, helpt u ons om het écht beter te doen. Dit om kwalitatief goede, persoonsgerichte zorg aantoonbaar te kunnen bieden. Het panel helpt ons door om nieuwe inzichten te krijgen over onze zorg. We vragen deelnemers van het panel naar hun mening over ontwikkelingen in de zorg en welke mogelijkheden/oplossingen zij zien.

Het patiëntenpanel kunt u zien als een klankbord van patiënten van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Dankzij de deelnemers van het panel krijgen wij nieuwe inzichten over onze zorg. Wij vragen deelnemers van het panel naar hun mening over ontwikkelingen in de zorg en welke mogelijkheden/oplossingen zij zien. Als deelnemer hoeft u niet (actief) patiënt te zijn, maar u moet wel een ervaring met ons ziekenhuis hebben. 

Wat vragen we van u?

Als u zich aanmeldt voor het panel, dan ontvangt u een uitnodiging voor een instapvragenlijst. Door de antwoorden op deze vragen weten wie er in ons panel zit en welke interessegebieden onze leden hebben. Een aantal keer per jaar ontvangt u een vragenlijst over verschillende onderwerpen die op dat moment actueel zijn voor het Ommelander Ziekenhuis. Het invullen van een vragenlijst via ommelanderpanel.nl duurt gemiddeld 4 minuten. De resultaten gebruiken we om onze zorg en dienstverlening te verbeteren. 

Uitnodiging voor een gesprek

Soms nodigen wij panelleden uit voor een (verdiepings)gesprek over een bepaald onderwerp. Een panellid bepaalt zelf of hij aan dit gesprek wil deelnemen.

Worden mijn gegevens gekoppeld aan mijn dossier?

Uw aanmelding bij het panel staat los van uw bezoeken aan het ziekenhuis en uw aanmelding wordt niet gekoppeld aan uw medisch dossier. Deelname aan het panel is vrijwillig. En u kunt u op ieder moment weer terugtrekken uit het panel.

Meldt u aan!

Aanmelden nieuw lid Ommelander patiëntenpanel.

We zijn erg benieuwd naar uw mening!

Vragen?

Als u vragen heeft of ergens tegenaan loopt, stuur dan een e-mail naar: panel@ozg.nl We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback