U kunt in het Ommelander ziekenhuis te maken krijgen met verschillende zorgprofessionals. Hieronder leggen we u uit welke specialisten we in huis hebben.

Medisch specialist

Bij ons op de polikliniek heeft u in veel gevallen een afspraak met de medisch specialist. Dit is een arts die gespecialiseerd is in een bepaald medisch gebied, zoals gynaecologie, neurologie of urologie. Als u in het ziekenhuis moet worden opgenomen, dan zorgen we ervoor dat u zo snel als mogelijk geholpen wordt. Het kan daarom zijn, dat u door een collega medisch specialist vanuit hetzelfde specialisme behandeld wordt en niet door de medisch specialist die u tijdens uw eerste afspraak gesproken heeft. Dit gaat uiteraard in goede afstemming tussen de medisch specialisten. Tijdens uw behandeling heeft u tevens een regiebehandelaar. U kunt bij hem of haar terecht met uw medische vragen. De regiebehandelaar is altijd betrokken en verantwoordelijk voor uw zorg.

Arts-assistent / AIOS / ANIOS

Een arts-assistent is een basisarts. Een arts-assistent is niet de assistent van de medisch specialist. Arts-assistenten worden onderverdeeld in AIOS en ANIOS. Een AIOS doet een vervolgopleiding tot medisch specialist, een ANIOS doet dit (nog) niet.

  • AIOS: Arts In Opleiding tot medisch Specialist

  • ANIOS: Arts Niet In Opleiding tot medisch Specialist

Arts-assistenten houden net als medisch specialisten ook spreekuur op de polikliniek. Daarnaast voeren arts-assistenten soms behandeling of operaties uit en werken ze op de spoedeisende hulp en op de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling wordt de arts-assistent vaak “zaalarts” genoemd.

Coassistent

Coassistenten zijn studenten van de studie Geneeskunde, in de laatste fase van de studie. Coassistenten doen praktijkervaring op in het ziekenhuis, met als doel dat zij later als zelfstandig arts kunnen werken. Een coassistent werkt altijd onder toezicht van de medisch specialist en/of de arts-assistent. Coassistenten werken op de polikliniek en op de verpleegafdeling.

Verpleegkundig specialist en Physician Assistant (PA)

Verpleegkundig specialisten en Physician Assistants (PA) zijn gespecialiseerd in bepaalde behandelingen en/of ziekten. Zij nemen op dit gebied taken van de artsen over. Een Physician Assistant heeft niet altijd een verpleegkundige achtergrond. Een verpleegkundig specialist heeft dit wel. Zowel een verpleegkundig specialist als een Physician Assistant werken onder supervisie van een medisch specialist.

Verpleegkundig specialisten en Physician Assistants (PA) houden spreekuur op de polikliniek, kunt u tegenkomen tijdens de visite op de afdeling, of bij behandelingen en onderzoeken. Ze kunnen u adviezen geven en medicijnen en behandelingen voorschrijven.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback