Foto van N. Snijder - de Vries (Neeltje)

N. Snijder - de Vries (Neeltje)

Logopedist

Werkzaam bij het Ommelander Ziekenhuis sinds

2011

Specialisaties

  • Neurologie (o.a. afasie, dysartrie, spraakapraxie en slikproblemen)
  • Stemproblemen
  • Communicatieproblemen bij dementie

Opleidingen en werkervaring

2000 Opleiding Logopedie, Hanzehogeschool Groningen
1998 Algemene Taalwetenschap, afstudeervariant Afasiologie, Rijksuniversiteit Groningen
1995 Engelse Taal-en Letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen


Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP nummer 09901829191)
Geregistreerd in het register Afasie

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Lid van de werkgroep Logopedie en Dementie