Op deze pagina vindt u informatie over:

  • de gemiddelde wachttijd voor een eerste afspraak op een polikliniek
  • de gemiddelde wachttijd voor een (dag)opname, vanaf het bezoek aan de polikliniek.

De informatie werken we iedere week bij en wordt ook weergegeven op de specialisme-pagina's. De wachttijden zijn weergegeven in kalenderdagen.

Een zo goed mogelijke indicatie

De vermelde wachttijd is een indicatie. Bij bepaalde verrichtingen kunt u te maken krijgen met een langere (of kortere) wachttijd. Ook als u de voorkeur geeft aan de behandeling door een bepaalde specialist, kan dat zorgen voor een langere wachttijd. De genoemde wachttijden gelden niet voor spoedeisende hulp. Uw behandelend arts geeft u informatie over de wachttijd, afgestemd op uw situatie.

Het kan zijn dat er geen wachttijden voor de behandeling of het onderzoek waarvoor u naar het ziekenhuis komt in het overzicht staat. U kunt dan de algemene wachttijd voor het betreffende specialisme aanhouden.

Wachtlijstbemiddeling

Vindt u dat het in het Ommelander Ziekenhuis te lang duurt voordat u aan de beurt bent? Dan kunt u uw zorgverzekeraar vragen op zoek te gaan naar een ziekenhuis waar u eerder terecht kunt. Dit noemen we ‘wachtlijstbemiddeling’. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Actuele wachttijden

In het Ommelander Ziekenhuis merken we merken we de gevolgen van het coronavirus. Hoewel onze wachttijden normaal gesproken relatief kort zijn, merken we nu dat de wachttijden voor een aantal specialismen oplopen. Ook de wachttijd voor uw afspraak of behandeling kan langer zijn dan gebruikelijk. Wij vragen hiervoor uw medewerking en begrip.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele wachttijden:

filter verwijderen

De werkelijke wachttijd kan door omstandigheden verschillen.
* Voor MRI onderzoeken waarbij contrast-middel wordt gespoten kan een afwijkende wachttijd gelden
Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.
De wachttijden worden aangegeven in dagen.
* De wachttijden voor behandeling worden 1 keer per maand gemeten

XT: Wachttijden die rood gemarkeerd zijn, overschrijden de Treeknorm. De Treeknormen komen tot stand in het zogenaamde Treekoverleg, waar zorgaanbieders en verzekeraars afspraken maken over aanvaardbare wachttijden