Op deze pagina vindt u informatie over:

  • de gemiddelde wachttijd voor een eerste afspraak op een polikliniek
  • de gemiddelde wachttijd voor een (dag)opname, vanaf het bezoek aan de polikliniek.

De informatie werken we iedere week bij en wordt ook weergegeven op de specialisme-pagina's. De wachttijden zijn weergegeven in kalenderdagen.

Een zo goed mogelijke indicatie

De vermelde wachttijd is een indicatie. Bij bepaalde verrichtingen kunt u te maken krijgen met een langere (of kortere) wachttijd. Ook als u de voorkeur geeft aan de behandeling door een bepaalde specialist, kan dat zorgen voor een langere wachttijd. De genoemde wachttijden gelden niet voor spoedeisende hulp. Uw behandelend arts geeft u informatie over de wachttijd, afgestemd op uw situatie.

Het kan zijn dat er geen wachttijden voor de behandeling of het onderzoek waarvoor u naar het ziekenhuis komt in het overzicht staat. U kunt dan de algemene wachttijd voor het betreffende specialisme aanhouden.

Wachtlijstbemiddeling

Vindt u dat het in het Ommelander Ziekenhuis te lang duurt voordat u aan de beurt bent? Dan kunt u uw zorgverzekeraar vragen op zoek te gaan naar een ziekenhuis waar u eerder terecht kunt. Dit noemen we ‘wachtlijstbemiddeling’. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele wachttijden:

filter verwijderen

De werkelijke wachttijd kan door omstandigheden verschillen.
* Voor MRI onderzoeken waarbij contrast-middel wordt gespoten kan een afwijkende wachttijd gelden
Aan de wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.
De wachttijden worden aangegeven in dagen.
* De wachttijden voor behandeling worden 1 keer per maand gemeten

XT: Wachttijden die rood gemarkeerd zijn, overschrijden de Treeknorm. De Treeknormen komen tot stand in het zogenaamde Treekoverleg, waar zorgaanbieders en verzekeraars afspraken maken over aanvaardbare wachttijden