Bij Anesthesiologie krijgt u met verschillende zorgverleners te maken. Hieronder leest u wat iemands functie en verantwoordelijkheid is.

De anesthesioloog 

De anesthesioloog, ook wel anesthesist genoemd, is een medisch specialist die ervoor zorgt dat iemand veilig en zonder pijn een operatie ondergaat. Voorafgaand aan een ingreep brengt hij in een gesprek met de patiënt de conditie van de patiënt in kaart en worden eventuele risico's van de narcose besproken (pre-operatieve screening geheten). Tijdens de operatie dient de anesthesioloog medicijnen zoals slaapmiddelen en pijnstillers toe. Na afloop van de ingreep houdt hij de patiënt in gaten op de uitslaapkamer (verkoeverkamer). Een anesthesioloog kan ook werkzaam zijn op een intensive care afdeling en zorg dragen voor kritieke patiënten.

De anesthesiemedewerker 

Een anesthesiemedewerker zorgt ervoor dat een patiënt veilig en zonder pijn een ingreep of operatie ondergaat. Hij assisteert hierbij de anesthesioloog en vormt samen het anesthesieteam. Een anesthesiemedewerker assisteert bij het in de gaten houden van de lichaamsfuncties tijdens een ingreep of operatie. Hij dient op verzoek van de anesthesioloog medicijnen toe om ervoor te zorgen dat de patiënt geen pijn heeft, een stabiele bloeddruk en pols houdt en goed onder narcose blijft. Ook bedient hij de beademingsmachine en verricht hij handelingen zoals het inbrengen van een infuus of bloedafname.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback