Op de website van de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) vindt u een folder ovede hielprik en de gehoorscreening bij pasgeborenen. In deze folder kunt u lezen hoe deze testen worden uitgevoerd en waar u terecht kunt voor meer informatie. 

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback