De diëtist kan een belangrijk rol spelen voor- en nadat een patiënt een operatie ondergaat. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een specialist om een diëtist bij de operatie van een patiënt te betrekken.

In de pre-operatieve fase kan de diëtist een belangrijke rol spelen in de screening van patiënten. Denk hierbij aan het signaleren en behandelen van voedingsproblemen of -tekorten, en aan de voorbereiding van de patiënt op de fase na de operatie.
In de postoperatieve fase zijn voedingsadviezen erg belangrijk. Dit vanwege het optreden van voedselintoleranties en het voorkomen van voedingsproblemen (zoals misselijkheid, braken, diarree of galstenen) of tekorten aan vitamines of mineralen.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback