Het Ommelander Ziekenhuis is aangesloten bij het Ommelander Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). In het Ommelander VSV werken het Ommelander Ziekenhuis, verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties samen om jou de beste zorg te bieden tijdens je zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd.

Bij zorgverleners kun je denken aan verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, echoscopisten, (gespecialiseerd) verpleegkundigen en kinderartsen. Alle partijen zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de geboortezorg in deze regio.

Je bent als zwangere onder zorg van het Ommelander VSV, waarbij we inzetten op de juiste zorg door de juiste zorgverlener op het juiste moment. In de verloskundigenpraktijk als het kan, in het ziekenhuis als het nodig is.

Wil je meer weten? Kijk dan op de website van het Ommelander VSV.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback