Het Ommelander Ziekenhuis Groningen wordt regelmatig benaderd door mensen die op zoek zijn naar historische gegevens van sperma- eicel- en embryodonoren. Meestal gaat dit om kinderen die informatie willen over een donorvader.

Sinds 1 januari 2004 is de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in werking getreden. Deze wet geeft regels voor het bewaren en verstrekken van gegevens van donoren die geslachtscellen afstaan. Op grond van deze wet kan het kind vanaf de leeftijd van 16 jaar de persoon identificerende gegevens van de onbekende donorachterhalen.

Voor het opvragen van deze gegevens verwijzen wij patiënten naar de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb). Op de website van de Rijksoverheid wordt er meer informatie gegeven hoe dat gedaan kan worden.

Wij willen er bij opmerken dat dit alleen mogelijk is voor donaties die na 2004 hebben plaatsgevonden. Vóór 1 juni 2004 werden de donaties in Nederland anoniem gedaan en werden er dus geen gegevens bijgehouden. Om deze reden zijn er, ook bij ons, uit die tijd geen donorgegevens bekend.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback