Sinds 2014 is het bevolkingsonderzoek (bvo) darmkanker gestart door de RIVM. Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor dit bevolkingsonderzoek. Het Ommelander Ziekenhuis is één van de screeningsziekenhuizen, waar mensen naar worden verwezen als uit het bvo blijkt dat nader onderzoek nodig is. U kunt bij beide locaties terecht.

Wat houdt het bvo darmkanker in?

Mannen en vrouwen die tot de doelgroep behoren, ontvangen gefaseerd een uitnodiging voor deelname aan het bevolkingsonderzoek via de post. Vanaf 2014 tot in 2019 ontvangen alle mannen en vrouwen die zijn geboren in 1938 tot en met 1967 een uitnodiging. Het bevolkingsonderzoek bepaalt per jaar, welke geboortejaren aan bod komen.

Bij de uitnodiging zit een zelfafnametest waarmee een deelnemer zelf een monster kan nemen van zijn of haar ontlasting. Het monster wordt getest in het laboratorium en als er bloed in de ontlasting wordt aangetroffen, krijgen mensen een uitnodiging om voor verder onderzoek naar één van de screeningsziekenhuizen te gaan.

Wat gebeurt er bij het Ommelander Ziekenhuis?

Als deelnemers worden doorverwezen voor verder onderzoek, dan worden ze eerst uitgenodigd om naar één van de locaties te komen voor een intakegesprek met de MDL-verpleegkundige. Daarna volgt binnen 15 werkdagen een inwendig kijkonderzoek (Coloscopie). Met een coloscopie kan een arts vrijwel alle darmafwijkingen opsporen. Voorbeelden van afwijkingen zijn poliepen, tumoren, ontstekingen en zweertjes. De coloscopie geeft mogelijk informatie over de oorzaak van het bloed dat met het bevolkingsonderzoek in de ontlasting is gevonden.

Ommelander Ziekenhuis is screeningsziekenhuis na uitgebreide toetsing 

Het Ommelander Ziekenhuis is niet zomaar screeningsziekenhuis geworden. Om in aanmerking te komen moest er worden voldaan aan een reeks strenge kwaliteitseisen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We zijn er trots op dat het RIVM op beide locaties tijdens de auditbezoeken heeft vastgesteld dat we aan de kwaliteitseisen voldoen.

Praktische zaken: de locatie van uw afspraak wijzigen 

Als u een verwijzing voor een intake krijgt voor een ander ziekenhuis dan het Ommelander Ziekenhuis, kunt u de afspraak wijzigen bij het bevolkingsonderzoek Noord. Dit kan als gevolg hebben, dat u iets langer moet wachten op uw intake.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback