De Osteoporoseverenging is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met osteoporose en osteopenie. Samen met leden en vrijwilligers brengt de vereniging de belangen van de doelgroep onder de aandacht van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid en het publiek in het algemeen. Het waarborgen van juiste medische behandeling en zorg staat hierbij voorop, maar is zeker niet beperkt tot medische aspecten. Belangenbehartiging heeft ook betrekking op behoud van kwaliteit van leven en het belang van de mens achter de aandoening. Daarbij kunt u denken aan raakvlakken tussen osteoporose en inkomen, mobiliteit, scholing en maatschappelijk participatie. Voorlichting en informatievoorziening zijn de belangrijkste activiteiten. 

Lees meer op de website van de Osteoporosevereniging.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback