Het specialisme Reumatologie onderzoekt, behandelt en begeleidt patiënten met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Reuma is een verzamelnaam van meer dan 100 aandoeningen aan pezen, gewrichten en botten. Voorbeelden van reumatische aandoeningen zijn reumatoïde artritis (RA), jicht en artrose. Het maken van onderscheid tussen de verschillende vormen van reuma is erg belangrijk. De behandeling kan daardoor per patiënt verschillend zijn.

Gang van zaken bij Reumatologie

Uw eerste bezoek aan de polikliniek Reumatologie

Als uw huisarts of specialist vermoedt dat u een reumatologische aandoening heeft, verwijst hij u door naar onze polikliniek Reumatologie. U krijgt hier een afspraak met de reumatoloog.

Tijdens uw bezoek heeft u het samen met de reumatoloog over uw klachten. Ook verricht de reumatoloog lichamelijk onderzoek. Na dit onderzoek bespreekt hij de bevindingen met u. Ook bespreekt hij samen met u wat uw behandelmogelijkheden zijn.

Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te verrichten. Bijvoorbeeld een röntgenfoto of bloedafname. Meestal kunnen deze onderzoeken direct plaatsvinden. U loopt dan naar onze afdeling Medische Beeldvorming of naar het Medisch Laboratorium (Certe). Soms moet u een afspraak maken voor aanvullend onderzoek. U krijgt dan ook een nieuwe afspraak op de polikliniek Reumatologie, om de uitslagen te bespreken. De medisch secretaresse kan u helpen bij het maken van uw afspraken.

Afhankelijk van uw aandoening, wordt u óf terugverwezen naar uw huisarts óf u blijft onder controle van de reumatoloog. Het kan zijn dat de verpleegkundig specialist reumatologie (een deel van) de controles overneemt. Hij werkt in nauw overleg met de reumatoloog.

Vervolgbezoeken aan de polikliniek Reumatologie

Afhankelijk van uw aandoening, komt u vaak meerdere keren op bezoek op de polikliniek Reumatologie. Deze bezoeken zijn voor (vervolg)onderzoek, controle en/of behandeling van uw aandoening.