Longgeneeskunde onderzoekt en behandelt ziekten van het ademhalingssysteem.

Belangrijkste aandoeningen bij longgeneeskunde

De belangrijkste aandoeningen en ziektebeelden die onder de verantwoordelijkheid van het specialisme vallen zijn:

 • obstructieve longziekten, bijvoorbeeld astma en COPD
 • longkanker
 • infecties van de luchtwegen en longweefsel zoals bacteriële en virale longontstekingen, tuberculose
 • systeemziekten, bijvoorbeeld sarcoïdose
 • ziekten waarbij de bloedvaten van de longen zijn aangedaan zoals longembolieën
 • slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, bijvoorbeeld het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) en de slaapapneustraat
 • ziekten van de longvliezen en de klaplong, zoals pleuritis 
 • interstitiële longziekten (speciale longontstekingen zoals longfibrose)

Longverpleegkundigen

De longverpleegkundigen van het Ommelander Ziekenhuis werken nauw samen met de longartsen. Deze gespecialiseerde verpleegkundigen houden zich onder andere bezig met:

 • voorlichting aan patiënten over het ziektebeeld astma/ longziekten
 • medicijninstructie aan patiënten
 • coördinatie van de longrevalidatie
 • begeleiden van mensen die willen stoppen met roken
 • coördinatie van OSAS diagnostiek
 • coördinatie van de contacten met bijvoorbeeld huisartsen en thuiszorg.

Verpleegkundig specialisten Longoncologie

De verpleegkundig specialist Longoncologie houdt zich vooral bezig met het informeren en begeleiden van mensen met de ziekte longkanker en van hun direct betrokkenen.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback