Kindergeneeskunde maakt deel uit van het specialisme Ouder Kind Zorg. Binnen dit specialisme begeleiden we aanstaande ouders tijdens de zwangerschap en bevalling. Vervolgens nemen we samen de zorg op ons voor uw pasgeboren of opgroeiende kind. De specialismen Gynaecologie/verloskunde, Neonatologie (de zorg voor te vroeg of zieke pasgeborenen) en Kindergeneeskunde werken hierbij intensief samen. Kindergeneeskunde houdt zich bezig met het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Website voor kinderen 

Bekijk onze website speciaal voor kinderen!
In deze website vind u onder andere video's en foto's over de kinderpolikliniek, kinderdagbehandeling en kinderverpleegafdeling. Ook vindt u hier diverse fotoboeken die laten zien hoe specifieke onderzoeken verlopen.

Gezinsgerichte zorg

Uw gezin staat centraal in de zorg die wij bieden. We werken met uw kind én met uw gezin. Samen met jullie bespreken we wat jullie nodig hebben en maken we afspraken met elkaar over hoe wij de zorg met elkaar (ver)delen. Lees meer over gezinsgerichte zorg.

Gang van zaken bij Kindergeneeskunde

Uw huisarts of specialist verwijst uw kind door naar de kinderarts. U maakt een afspraak op de polikliniek Kindergeneeskunde (ook wel genoemd: kinderpolikliniek).

Op de kinderpolikliniek voert de doktersassistente vaak eerst enkele controles uit. Bijvoorbeeld lengte opmeten, wegen of bloeddruk meten. Daarna gaan jullie in gesprek met de kinderarts of andere (verpleegkundig) specialist. Tijdens dit gesprek hebben jullie het samen over de klachten van uw kind. Vaak volgt er dan ook nog een lichamelijk onderzoek door de specialist. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te verrichten. Bijvoorbeeld een röntgenfoto of bloedafname. Het kan zijn dat u hiervoor een afspraak moet maken op een andere afdeling, bijvoorbeeld bij Medische Beeldvorming. Vaak krijgt u dan ook een nieuwe afspraak op de kinderpolikliniek om de uitslag(en) te bespreken. De doktersassistente helpt jullie bij het maken van jullie afspraken.

Als de kinderarts of (verpleegkundig) specialist weet wat er aan de hand is, bespreekt hij samen met jullie wat de behandelopties voor uw kind zijn. Deze opties kunnen erg verschillen. Uw kind krijgt bijvoorbeeld bepaalde leefregels of medicatie voorgeschreven. Of hij krijgt een poliklinische ingreep, een dagopname of een operatie.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback