Binnenkort komt u naar het Ommelander Ziekenhuis Groningen voor een zenuw-echo. Hieronder kunt u lezen wat het onderzoek inhoudt en welke voorbereiding dit mogelijk van u vraagt.

Als u bent ingeschreven of al eerder bij ons bent geweest, kunt u zich aanmelden bij een van de aanmeldzuilen in de centrale hal van het ziekenhuis. Hiervoor heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Bij de zuil kunt u ook uw gegevens controleren en eventueel aanpassen.
Als u zich heeft aangemeld ontvangt u uit de zuil een ticket. Hierop staat uw afspraak. Ook staat er een routenummer op het ticket. Zo weet u waar uw afspraak plaatsvindt. Naar de functieafdeling volgt u het routenummer dat op uw ticket staat aangegeven. Het routenummer staat ook op de routeborden in het ziekenhuis.
U kunt vervolgens plaatsnemen in de wachtruimte waar de laborant u komt ophalen.

Het in beeld brengen van een zenuw door middel van ultrageluid.

Wij raden u aan op de dag van het onderzoek makkelijke kleding te dragen, zodat we goed bij de te onderzoeken zenuw kunnen.
Daarnaast vragen wij u de sieraden/het horloge om de polsen af te doen

De laborant roept u op naar de onderzoeksruimte. Daar mag u plaatsnemen op een stoel of een onderzoeksbank, dit is afhankelijk van de zenuw die bekeken moet worden.
Op de huid wordt contactgel aangebracht. Met een transducer (apparaatje dat geluidsgolven uitzendt en opvangt) wordt over de huid bewogen/geschoven.
Het echoapparaat zet de teruggekaatste geluidsgolven om in beelden, op deze manier wordt de zenuw in beeld gebracht.

Het onderzoek is pijnloos en ongevaarlijk en duurt 15 tot 30 minuten.

De uitslag krijgt u tijdens de eerstvolgende afspraak bij uw behandelend specialist.
U krijgt hierover thuis bericht (telefonisch en/of schriftelijk).

Wij hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven over het Zenuw-echografie onderzoek. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u deze voor het onderzoek stellen aan de laborant.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van het Ommelander Ziekenhuis, telefoonnummer 088- 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback