Dit onderzoek kan alleen plaatsvinden als vooraf een afspraak is gemaakt. U kunt een afspraak maken via www.certe.nl (eventueel via tel. 088— 2371000).

Uw behandelend arts heeft in overleg met u besloten een waterstofademtest te laten doen. Bij deze test bepalen we de concentratie waterstofgas in de lucht die u uitademt na het toedienen van een suiker. Deze concentratie is een maat voor de vertering van de toegediende suiker in de darm. Uw behandelend arts heeft de informatie uit het onderzoek nodig om u de beste behandeling te kunnen bieden.

Binnen het Ommelander Ziekenhuis laten wij laboratoriumonderzoeken uitvoeren door Certe; een organisatie voor medische diagnostiek en advies. Dit betekent dat Certe de test bij u uitvoert en de diagnostiek verricht. De uitslag van het onderzoek krijgt u altijd via uw behandelend arts.

In de 2 weken voorafgaand aan de test mag u geen antibiotica en laxeermiddelen gebruiken. Is dat toch nodig, dan moet u een nieuwe afspraak maken. Het is belangrijk om 2 dagen voor de test rekening te houden met de koolhydraten. Vervang daarom de dag voor de test de warme avondmaaltijd door een lichte broodmaaltijd.

Voor deze test moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 19.00 uur ’s avonds niet meer mag eten en vanaf 22.00 uur niet meer mag eten en drinken (ook geen water). Vanaf 1 uur voor aanvang van de test mag u ook niet meer roken.

Verder is het noodzakelijk dat u een geldig identiteitsbewijs meeneemt.

Op de dag van de test neemt u een ticket uit de registratiezuil van Certe. U wordt opgeroepen via het oproepscherm, en meldt zich daarna bij de balie waar u verdere instructies krijgt. Een medewerker van Certe laat u via een kartonnen mondstuk in een ‘micro H2-meter’ in- en uitademen. Hierna wordt de concentratie waterstofgas in uw adem vastgesteld. Daarna krijgt u een oplossing van een testsuiker bijvoorbeeld glucose of lactulose te drinken. Van tevoren vertelt de laborant u welke oplossing u krijgt. Na 30 minuten moet u opnieuw uitademen in de micro H2-meter. Dit herhaalt zich enige malen. De test duurt in totaal ongeveer 3 uur.

Tijdens de test kunt u klachten krijgen (buikpijn, krampen en diarree) als gevolg van de oplossing die u heeft gedronken. Ook kunt u een beetje misselijk worden van het drankje. U mag geen inspanning leveren gedurende de test, maar rustig lopen is wel toegestaan. U mag tijdens de test niet eten, drinken en roken. Wij raden u aan iets te eten en drinken mee te nemen voor na de test. Neem eventueel ook iets mee om de wachttijd mee door te brengen.

De uitslag van het onderzoek krijgt u via uw behandelend arts.

Mocht u onverwacht verhinderd zijn op de afgesproken dag, neem dan contact op met Certe. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur via telefoonnummer 088 – 066 1000.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw onderzoek. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen? Aarzel dan niet om deze aan uw behandelend arts of aan de medewerkers van Certe te stellen. U bereikt ons ziekenhuis en Certe via telefoonnummer 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback