Dit onderzoek kan alleen plaatsvinden als vooraf een afspraak is gemaakt. U kunt een afspraak maken via www.certe.nl (eventueel via tel. 088— 2371000).

Bij deze test bepalen we de concentratie waterstofgas in de lucht die uw kind uitademt na het toedienen van een suiker. Deze concentratie is een maat voor de vertering van de toegediende suiker in de darm. De behandelend arts heeft de informatie uit het onderzoek nodig om uw kind de beste behandeling te kunnen bieden.

Binnen het Ommelander Ziekenhuis laten wij laboratoriumonderzoeken uitvoeren door Certe; een organisatie voor medische diagnostiek en advies. Dit betekent dat Certe de test uitvoert en de diagnostiek verricht. De uitslag van het onderzoek krijgt u altijd via uw behandelend arts.

In de 2 weken voorafgaand aan de test mag uw kind geen antibiotica en laxeermiddelen gebruiken. Is dat toch nodig, dan moet u een nieuwe afspraak maken. Het is belangrijk dat uw kind 2 dagen voor de test niet teveel koolhydraten eet. Vervang daarom de dag voor de test de warme avondmaaltijd door een lichte broodmaaltijd.

Voor deze test moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind vanaf 8 uur voor de aanvang van het onderzoek niet meer mag eten en drinken (ook geen water). Alleen in overleg met de behandeld arts mag hiervan worden afgeweken.

Verder is het noodzakelijk dat u een geldig identiteitsbewijs van uw kind meeneemt.

Op de dag van de test neemt u een ticket uit de registratiezuil van Certe. U wordt opgeroepen via het oproepscherm, en meldt zich daarna bij de balie waar u verdere instructies krijgt. De medewerker van Certe vraagt uw kind via een kartonnen mondstuk in een ‘micro H2-meter’ in- en uit te ademen. Hierna wordt de concentratie waterstofgas in de adem van uw kind vastgesteld. Vervolgens krijgt uw kind een oplossing van een testsuiker bijvoorbeeld glucose of lactulose te drinken. Van tevoren wordt u verteld welke oplossing uw kind krijgt. Na 30 minuten moet uw kind opnieuw uitademen in de micro H2-meter. Dit proces herhaalt zich een paar keer. De test duurt in totaal ongeveer 3 uur. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en het goed kunnen blazen, kan de test ook 3 keer om het uur worden uitgevoerd.

Tijdens de test kan uw kind klachten krijgen (buikpijn, krampen, diarree en/of misselijkheid) als gevolg van de oplossing die is gedronken. Uw kind mag geen inspanning leveren gedurende de test, maar rustig lopen is wel toegestaan. Ook mag uw kind niet eten en drinken. Wij raden u aan iets te eten en drinken mee te nemen voor na de test. Neem eventueel ook iets mee om de wachttijd mee door te brengen.

De uitslag van het onderzoek krijgt u via de behandelend arts.

Mocht u onverwacht verhinderd zijn op de afgesproken dag, neem dan contact op met Certe. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur via telefoonnummer 088 – 066 1000.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over het onderzoek. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen? Aarzel dan niet om deze aan uw behandeld arts of aan de medewerkers van Certe te stellen. U bereikt ons ziekenhuis en Certe via telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback