Binnenkort komt u naar het Ommelander Ziekenhuis Groningen voor een Visual Evoked Potential (VEP). Hieronder leest u wat het onderzoek inhoudt en welke voorbereiding dit van u vraagt.

Als u bent ingeschreven of al eerder bij ons bent geweest, kunt u zich aanmelden bij een van de aanmeldzuilen in de centrale hal van het ziekenhuis. Hiervoor heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Bij de zuil kunt u ook uw gegevens controleren en eventueel aanpassen.

Als u zich heeft aangemeld ontvangt u uit de zuil een ticket. Hierop staat uw afspraak. Ook staat er een routenummer op het ticket. Zo weet u waar uw afspraak plaatsvindt. Naar de functieafdeling volgt u het routenummer dat op uw ticket staat aangegeven. Het routenummer staat op de routeborden in het ziekenhuis.
U kunt vervolgens plaatsnemen in de wachtruimte waar de laborant u komt halen.

Het meten van de reactie van de hersenen op een visuele prikkel.

Wij vragen u uw haren kort van tevoren te wassen. Na het wassen mag u tot het onderzoek geen lak, gel of iets dergelijks gebruiken. Uw haar moet wel droog zijn voor het onderzoek.

Een laborant roept u op uit de wachtruimte en brengt u naar de onderzoekskamer. Daar neemt u plaats voor een beeldscherm.

Om een goed resultaat te krijgen moet het contact tussen de elektroden en de huid zo goed mogelijk zijn. Daarom wrijft de laborant met een wattenstaafje en een scrubcrème over uw hoofdhuid.
Vervolgens bevestigt zij met een speciale kleefpasta 5 elektroden op uw hoofd. Dit doet geen pijn.
De laborant plakt 1 oog bij u af en maakt daarna de onderzoekskamer donker.

Tijdens het onderzoek kijkt u naar het beeldscherm met hierop een bewegend/verspringend zwart-wit schaakbordpatroon. Halverwege het onderzoek wordt het andere oog afgedekt. Per oog worden meestal 2 metingen gedaan.

Het onderzoek is niet pijnlijk, wel moet u geconcentreerd naar het midden op het scherm blijven kijken (af en toe knipperen kan gewoon).

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

De uitslag krijgt u tijdens de eerstvolgende afspraak bij uw behandelend specialist. U krijgt hierover thuis bericht (telefonisch en/of schriftelijk).

Als u een bril draagt bespreekt de laborant met u of u deze kunt ophouden of af kan zetten. Draagt u contactlenzen, doe deze dan gewoon in.

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende informatie hebben gegeven over het VEP-onderzoek. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u deze voor het onderzoek aan de laborant stellen.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van het Ommelander Ziekenhuis, telefoonnummer 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback