Binnenkort wordt er bij u een urodynamisch onderzoek verricht. Doel van het urodynamisch onderzoek is na te gaan wat de oorzaak is van uw plasklachten. Urodynamisch onderzoek zal vaak verricht worden indien u klachten heeft van bemoeilijkt plassen (obstructie) of ongewild urineverlies (incontinentie). Ook wanneer u in combinatie met plasproblemen nog andere aandoeningen heeft, bijvoorbeeld van het zenuwstelsel, of wanneer niet duidelijk is waardoor uw klachten veroorzaakt worden, kan door middel van het urodynamisch onderzoek nader inzicht verkregen worden in de oorzaak van uw probleem. Zo zal dan een gericht behandelingsadvies gegeven kunnen worden. Urodynamisch onderzoek is een onderzoek naar de functie van de lage urinewegen (blaas en afsluitmechanisme). Het is een inwendig onderzoek. Door middel van dunne slangetjes die ingebracht worden via de plasbuis en endeldarm kunnen metingen verricht worden van de blaasinhoud, de blaasdruk, de afsluiting van de blaas, het eventuele urineverlies, de uitstroomsnelheid van de urine en de spanning in de bekkenbodemspieren. De meetresultaten worden met een computer verwerkt. Het onderzoek duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

Voor het onderzoek is thuis geen speciale voorbereiding nodig.

Het is wel wenselijk dat u komt met een goed gevulde blaas, zodat u een representatieve plas kunt doen. Het onderzoek vindt poliklinisch plaats en wordt uitgevoerd door een verpleegkundige.  De verpleegkundige roept u binnen en er zal worden gestart met het uitplassen. Dit gebeurt op een speciaal toilet. De verpleegkundige wijst u vervolgens een kleedkamer waar u de kleding van het onderlichaam kunt uittrekken, de kleding van het bovenlichaam houdt u aan. Hierna neemt u plaats op de onderzoekstafel, waarbij u met opgetrokken, gespreide benen gaat liggen. Vervolgens wordt de penis of schede gereinigd. De verpleegkundige brengt dan een dun slangetje (=katheter) via de plasbuis in de blaas. Via deze katheter wordt het restant urine dat nog in de blaas aanwezig is, verwijderd en gemeten en kan tijdens het onderzoek de blaas opnieuw gevuld worden. Vervolgens wordt er in de blaas opnieuw een katheter ingebracht en een andere katheter wordt via de anus in de endeldarm ingebracht, voor buikdrukmeting. Het inbrengen van de slangetjes is niet pijnlijk maar kan wel een onaangenaam gevoel geven. De slangetjes worden op de huid vastgeplakt met behulp van pleisters, zodat deze op hun plaats blijven. Het kan zijn dat rondom de anus enkele elektrodeplakkers bevestigd worden, waarmee de activiteit van de bekkenbodemspieren gemeten wordt.

Het onderzoek vindt in principe in zittende houding plaats, waarbij u op een soort toilet gezeten bent. Via het slangetje in de blaas wordt de blaas langzaam gevuld met steriel water. Tijdens het vullen wordt door de computer de druk in de blaas gemeten en via de drukkatheter in de endeldarm de druk in de buik. Zodra u de eerste aandrang voelt om te plassen moet u dit aangeven. 

Tijdens het onderzoek kunt u gevraagd worden meermalen te hoesten of te persen. Dit is om te controleren of de katheters nog goed op de plek zitten en is ook van belang bij patiënten met ongewild urineverlies (incontinentie). De blaas wordt verder gevuld, totdat u aangeeft dat u sterke drang hebt tot plassen en de plas niet meer kan ophouden. 

Pas wanneer de verpleegkundige het zegt, mag u uitplassen. Daarna worden de slangetjes en plakkers verwijderd en is het onderzoek afgelopen.

De uroloog bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Hiervoor is een andere afspraak met u gemaakt. Na het onderzoek kunt u direct naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

U kunt op de dag van het onderzoek last hebben van een pijnlijk en branderig gevoel tijdens en na het plassen. Tevens kan een verhoogde plasdrang aanwezig zijn. Dit komt, omdat de plasbuis geïrriteerd is door de slangetjes. Bij sommige patiënten kunnen bovengenoemde klachten enkele dagen aanwezig blijven. Dit is niet verontrustend. In enkele gevallen treedt bloedverlies op via de plasbuis. Het is raadzaam na het onderzoek extra te drinken. Wanneer u na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel pijn krijgt of koorts ontwikkelt, of indien u aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering? Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Het telefoonnummer is 088 – 066 1000.

Deze folder betreft een algemene voorlichting. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie. Aan het begin van het onderzoek zal de verpleegkundige u vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, zal er altijd gelegenheid zijn om deze te stellen.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback