Hieronder krijgt u een overzicht van het traject TIA straat.

Wat is er precies aan de hand? Uw huisarts heeft u verwezen naar de neuroloog omdat u symptomen heeft (gehad) die op een TIA kunnen duiden. Een TIA kan een voorbode van een beroerte zijn. In deze folder wordt uitgelegd wat een TIA precies is.

Daarnaast wordt er uitleg gegeven over de route die u in het Ommelander Ziekenhuis Groningen doorloopt.

Een TIA kan een voorbode zijn van een beroerte.
Symptomen die kunnen optreden bij een TIA zijn: 

  • krachtverlies in arm of been; 
  • scheeftrekken van een mondhoek; 
  • wazig zien; 
  • in wartaal praten; 
  • wegvallen van het gezichtsveld (van één of beide ogen).

Meestal zijn de verschijnselen binnen enkele minuten weer verdwenen. Een enkele keer duren de verschijnselen enkele uren, maar korter dan 24 uur.

Een beroerte is een herseninfarct of hersenbloeding met blijvende gevolgen. Andere namen voor beroerte zijn CVA (Cerebro Vasculair Accident, wat letterlijk “een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen” betekent) en het Engelse woord “stroke”.

Bij een herseninfarct raken de hersenen beschadigd door een blijvende afsluiting van een slagader. Bij een hersenbloeding ontstaat een scheurtje in de wand van een slagader en stroomt bloed in het hersenweefsel. 80% van de mensen met een beroerte heeft een herseninfarct en 20% een hersenbloeding.

De symptomen van een beroerte zijn dezelfde als bij een TIA, alleen zijn de verschijnselen blijvend. Daarnaast ontstaan zeer vaak stoornissen in het geheugen en verandering in emoties en gedrag.

Gelukkig gaan de verschijnselen van een TIA weer voorbij. Toch is het belangrijk om na een TIA, onderzoek te laten doen naar de oorzaak ervan. Vandaar dat u door uw huisarts naar de neuroloog bent verwezen.

Een TIA ontstaat doordat de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen tijdelijk is verstoord. Als de bloedtoevoer stopt krijgen de hersenen tijdelijk geen zuurstof en hierdoor geen voeding, waardoor er uitvalsverschijnselen kunnen optreden zoals verlammingen of spraakstoornissen.

Bij een verminderde bloedtoevoer speelt slagaderverkalking (= atherosclerose) een belangrijke rol. Bij slagaderverkalking ontstaan er onregelmatigheden in de vaatwand (zogenaamde plaques) als gevolg van bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of een te hoog cholesterol. Doordat deze plaques naar binnen aangroeien vernauwen ze de slagader steeds meer. Als er delen van de plaques losraken, ontstaan er kleine bloedpropjes die een klein bloedvat in de hersenen kunnen verstoppen. Als het bloedpropje uiteen valt is de versperring van het bloedvat weer opgeheven. Wanneer de verstopping tijdelijk is, heeft iemand een TIA of een voorbijgaande beroerte.

Een TIA kan één keer voorkomen of meerdere keren achter elkaar. Dat laatste gebeurt wanneer steeds bloedpropjes uit dezelfde verkalkte slagader losschieten. Als deze bloedpropjes allemaal dezelfde weg volgen, belanden ze steeds op dezelfde plek in een kleinere slagader en blokkeren ze iedere keer op dezelfde plek even de bloedstroom. Bij elke tijdelijke blokkade ontstaat een TIA met dezelfde verschijnselen. Een bloedprop kan ook in een andere vertakking van de hersenslagader terechtkomen. De gevolgen kunnen dan sterk verschillen van eerdere TIA’s. Meerdere TIA’s hoeven dus niet altijd dezelfde verschijnselen te veroorzaken.

Om mensen/patiënten waarbij de verdenking op een TIA bestaat snel te kunnen helpen hebben de neurologen binnen het Ommelander Ziekenhuis de TIA-straat opgezet. Dit betekent dat u gedurende één dag, naast een gesprek met de neuroloog en vaak de assistent van de neurologen of de co assistent, verschillende onderzoeken krijgt om de oorzaak van uw klachten vast te stellen (diagnose).

Aan het eind van de dag bespreekt de neuroloog of de physician assistant van de neurologie de uitslagen van de verschillende onderzoeken met u en zal deze, indien mogelijk, een behandelvoorstel doen. Na dit gesprek kunt u naar huis. U krijgt alleen een vervolgafspraak mee als de neuroloog dit noodzakelijk vindt. Deze vervolgafspraak kan bij de neuroloog, bij de physician assistant, bij de vaatrisico-polikliniek of bij de vaatchirurg zijn.

Gedurende het verloop van de route, behorende bij de TIA-straat, krijgt u verschillende onderzoeken. Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Tijdens de route door het ziekenhuis zullen de volgende onderzoeken worden uitgevoerd:

  • bloedonderzoek; 
  • ECG (Elektrocardiogram); ook wel hartfilmpje genoemd; 
  • CT-scan; dit is een foto van de hersenen; 
  • duplex onderzoek van de halsslagaders. Dit is een echo-onderzoek waarbij via grote microfoons beelden worden verkregen van de bloedvaten in uw hals, die uw hoofd en hersenen van bloed voorzien. Van de belangrijkste slagaders worden beelden verkregen. Zo kan onderzocht worden of, waar en in welke mate er vernauwingen of verstoppingen in deze slagaders zijn.

Van de spreekuurassistente ontvangt u de aanvraag voor het laboratoriumonderzoek. Voor de overige onderzoeken hoeft u zich alleen te melden bij de aanmeldzuil of bij de balie van de betreffende afdeling.

De routekaart waar de tijdstippen van de verschillende onderzoeken op vermeld staan, vindt u op pagina 3 in de brochure.
Indien u het op prijs stelt kan een gastdame u begeleiden naar de verschillende afdelingen.

Nadat alle onderzoeken zijn uitgevoerd zal de neuroloog de uitslagen met u bespreken. Op de routekaart staat het tijdstip waarop dit gesprek zal plaatsvinden.

Tijdens het uitslaggesprek zal de neuroloog, indien mogelijk, een behandelvoorstel doen en u zo nodig medicijnen voorschrijven.

Uiteraard is er tijdens het uitslaggesprek ook ruimte voor het stellen van vragen.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback