In overleg met de neuroloog is besloten om u op te nemen op de Strokeunit van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (route 84). Hier worden patiënten die een beroerte hebben gehad, de eerste dagen bewaakt. Hieronder kunt u lezen wat de zorgverleners van de Stroke-unit kunnen doen voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt.

U bent opgenomen, omdat u een beroerte heeft gehad.
In de medische wereld wordt dit ook wel een CVA genoemd. De afkorting CVA staat voor Cerebraal Vasculair Accident. Of in goed Nederlands: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Vaak spreekt men ook wel van een stroke of een attaque. Welke naam ook wordt gebruikt, in medische zin gaat het meestal om een van de volgende twee mogelijkheden: 

 • herseninfarct: hierbij wordt een bloedvat in de hersenen afgesloten door een stolsel (bloedprop) of als gevolg van een vernauwing van een ader; 
 • hersenbloeding: hierbij knapt een bloedvaatje en hoopt het bloed zich op in het hersenweefsel.

Bij beide vormen van een beroerte treedt beschadiging van delen van de hersenen op. Een beroerte kan ingrijpende gevolgen hebben. Welke gevolgen optreden en in welke mate is onder andere afhankelijk van het deel van de hersenen.

De Stroke-unit is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van mensen die een beroerte hebben gehad.
Op de Stroke-unit worden de beroerte-patiënten de eerste 48 uur intensief bewaakt met behulp van monitoring.
De volgende controles worden gedaan: 

 • bewustzijn 
 • bloeddruk 
 • hartritme 
 • temperatuur 
 • zuurstofgehalte in het bloed 
 • bloedsuiker 
 • voeding en vochtbalans.

Naast deze controles worden onderzoeken aangevraagd om de oorzaak van de beroerte op te sporen, bijvoorbeeld onderzoek van de halsvaten, bloedonderzoek, onderzoek van de hartfunctie en maken van een CT-scan en/ of MRI-scan.
Verder wordt gekeken naar de mate van uitvalsverschijnselen, slikproblemen en spraakproblemen.

De eerste 48 uur zijn erg belangrijk, omdat op die manier geprobeerd wordt de schade aan de hersencellen en dus de uiteindelijke verschijnselen te beperken. Verder proberen we complicaties te voorkomen.

Nadat de acute fase is verstreken, wordt u overgeplaatst naar verpleegafdeling 3B. 

Kenmerkend voor de Stroke-unit is dat al heel snel wordt begonnen met de revalidatie.
De plannen voor uw behandeling en revalidatiemogelijkheden worden besproken in een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit: 

 • neuroloog 
 • verpleegkundigen 
 • fysiotherapeut 
 • ergotherapeut 
 • logopedist 
 • diëtist 
 • revalidatiearts 
 • maatschappelijk werk 
 • transferverpleegkundige

Er vindt iedere donderdagmiddag een multidisciplinair overleg plaats, waarin uw behandelplan wordt opgesteld, geëvalueerd en zo nodig wordt bijgesteld.

Op de verpleegafdeling 3B werken verpleegkundigen door middel van patiëntentoewijzing, dat wil zeggen dat één verpleegkundige verantwoordelijk is voor aan hem/haar toegewezen patiënten.

Alleen aan de eerste contactpersoon geven wij informatie over uw situatie. Indien er vragen zijn, kan de contactpersoon bellen naar de verpleegafdeling en vragen naar de verpleegkundige, die verantwoordelijk is voor uw begeleiding en verzorging.

De neuroloog is verantwoordelijk voor de medische zorg en bespreekt tijdens de opname met u en/of uw contactpersoon de volgende aspecten: 

 • de huidige toestand 
 • de mogelijke oorzaak van de beroerte 
 • verwachtingen op korte en langere termijn 
 • het te volgen behandelplan 
 • uitslagen van de onderzoeken 
 • ontslag.

Op werkdagen komt de neuroloog tijdens de artsenvisite bij u langs. U en uw contactpersoon kunnen via de verpleegkundige een afspraak maken met de neuroloog voor een aanvullend gesprek.

Als uw toestand stabiel is en de onderzoeken zijn afgerond, worden ontslagmogelijkheden besproken in het multidisciplinair team. Er zijn drie mogelijkheden: 

 • u gaat naar huis 
 • u gaat naar het revalidatiecentrum locatie Beatrixoord 
 • u gaat naar een verpleeghuis met revalidatiemogelijkheden.

Naar huis
Wanneer u naar huis kunt, kan dit met een eventuele
thuiszorgindicatie.

Wanneer verdere revalidatie in de thuissituatie nodig wordt geacht, kunt u in aanmerking komen voor Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB). Daar kunt u onder begeleiding van een multidisciplinair team poliklinisch verder revalideren.

Revalidatiecentrum of verpleeghuis
Wanneer u nog verdere behandeling, revalidatie en/of zorg nodig heeft, kunt u naar zowel het revalidatiecentrum als het verpleeghuis. Uw leeftijd,
thuissituatie en belastbaarheid zijn daarbij van belang. Met bovenstaande instellingen zijn duidelijke afspraken gemaakt over de revalidatieperiode na een beroerte, waardoor behandelingen goed op elkaar aansluiten.

De Stroke-service Noordoost Groningen is een regionale zorgketen van zorgverleners, die de zorg van de beroerte patiënten waarborgt. Deze zorgketen start bij de huisarts en eindigt bij de thuiszorg, het revalidatiecentrum en in dit geval bij het verpleeghuis.

Op de verpleegafdeling zijn de volgende folders beschikbaar, waarin u meer informatie kunt vinden over een beroerte en de behandeling:
 

 • Na een beroerte
 • TIA: een voorbijgaande beroerte

Op de verpleegafdeling gelden de volgende bezoektijden:  

 • maandag t/m zondag                     15.00 tot 19.30 uur

Wij hopen u door middel van deze folder voldoende geïnformeerd te hebben. Als u nog vragen heeft, kunt u contact op nemen met de verpleegkundige op de afdeling.

U kunt de verpleegafdeling bereiken via telefoonnummer  088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback