Binnenkort wordt er bij u een sternumpunctie gedaan. Uw behandelend arts heeft u uitgelegd waarom dit onderzoek bij u nodig is. Hieronder kunt u lezen hoe het onderzoek in zijn werk gaat.

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van beenmerg uit het borstbeen om dit nader te onderzoeken (sternum = borstbeen).

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Wilt u vóór het onderzoek aan de arts melden als u medicijnen gebruikt en/of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of middelen.

U wordt verzocht zich op de afgesproken dag en tijdstip te melden op de afgesproken plek. Een verpleegkundige zal u meenemen naar de behandelkamer.

De verpleegkundige ontsmet de huid van het borstbeen met alcohol. De arts geeft door middel van een injectie een plaatselijke verdoving. Dit geeft een enigszins branderig gevoel.

Als de verdoving is ingewerkt (na ca. 2 minuten) brengt de arts een speciale naald in het borstbeen. Door de verdoving doet dit geen pijn maar geeft dit wel een lichtdrukkend gevoel. Met een spuit zuigt de arts merg op voor onderzoek. Het opzuigen van het merg kan pijnlijk zijn. Die pijn is echter kortdurend en is na afloop van de behandeling snel verdwenen. Het wondje wordt afgeplakt met een pleister.

Indien nodig blijft u nog 15 minuten liggen met een zandzakje op de wond om nabloeden te voorkomen. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 5 minuten.

Na het onderzoek wordt de punctieplaats nog een paar minuten afgedrukt om nabloeding te voorkomen.

De uitslag van het onderzoek krijgt u via uw specialist of huisarts.

Aan het onderzoek zijn nauwelijks risico’s verbonden.

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, stelt u die dan gerust aan uw arts.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback