In het Ommelander Ziekenhuis Groningen verzorgen verpleegkundig babyconsulenten het spreekuur Ontwikkelingsgerichte zorg voor ouders/verzorgers van baby’s.

Baby’s kunnen om zeer uiteenlopende redenen naar de verpleegkundig babyconsulent worden verwezen.
Het spreekuur is bedoeld voor ouders/verzorgers van: 

 • Baby’s die via de huisarts naar een kinderarts verwezen zijn vanwege
  - huilen, onrust en ontregeling
  -
  slaapproblemen
  - spugen en
  reflux klachten
  - verdenking
  koemelkeiwit-allergie
  -
  darmproblemen en krampen
  -
  voedingsproblemen (overvoeding, slecht drinken)
  - diverse combinaties van de hiervoor genoemde klachten 

 • Baby’s die om verschillende redenen zijn opgenomen op de kinderafdeling, zoals te vroeg geboren kinderen (prematuren), te kleine baby’s (dysmaturen) of zieke zuigelingen.

Het is belangrijk dat een baby zich in zijn eerste levensjaar veilig en geborgen voelt. Daardoor kan het zich ontspannen en krijgt het voldoende rust en slaap en kan het zich goed ontwikkelen.

De ontwikkeling van een zuigeling kan worden belemmerd door allerlei zaken zoals huilen, onrust, slecht slapen, onvoldoende drinken en lichamelijke klachten zoals pijn, spugen en/of allergie. Ouders/verzorgers van baby’s bij wie dit soort situaties of klachten optreedt, maken zich vaak grote zorgen. Zij kunnen door hun bezorgdheid vaak moeilijk genieten van de baby en zij ervaren veel stress. Een zuigeling merkt het als een ouder/verzorger stress heeft en hij kan hierop met (nog meer) onrust reageren. Zo ontstaat er een negatieve vicieuze cirkel, waar u als een ouder/verzorger soms alleen met steun van anderen uitkomt.

Vaak is er al veel geprobeerd en veel goed bedoelde adviezen hebben niet geleid tot de oplossing. Machteloosheid, vermoeidheid en verdriet zijn emoties die vaak voorkomen. De verpleegkundig babyconsulent probeert uw baby te analyseren en samen met u de problemen te verbeteren, door op zoek te gaan naar mogelijke oorzaken en oplossingen voor uw gezin. Maatwerk is heel belangrijk om passende adviezen te kunnen geven.

Tijdens het spreekuur Ontwikkelingsgerichte zorg kan de gespecialiseerd kinderverpleegkundige u uitleg geven over factoren en klachten die de ontwikkeling van uw pasgeborene in de weg kunnen staan. Zij kan u ook adviseren hoe u met deze situaties moet omgaan en hoe u kunt zorgen dat deze u in uw verzorging en begeleiding van de baby geen of minder stress opleveren.

Over de volgende onderwerpen kan de verpleegkundig babyconsulent u informatie en advies geven: 

 • veiligheid en geborgenheid bieden aan een baby; 
 • de invloed van rust, regelmaat, ritme en rituelen (RRRR) op de ontwikkeling van een baby; 
 • huilen, slapen, troosten, fopspeengebruik, overstrekken, inbakeren/ begrenzen, voorkeurshouding, hechting; 
 • gevolgen of problemen als sprake is geweest van een premature, dysmature of zieke pasgeborene; 
 • een ziekte of aandoening die bij de zuigeling is vastgesteld; 
 • voeden en voeding zoals hoeveelheden, voedingsduur en soort voeding. 
 • het doorbreken van de vicieuze cirkel en oorzaken vinden voor de onrust.

Het eerste gesprek met de verpleegkundig babyconsulent duurt minimaal één uur duurt. Om een goed beeld van het gedrag van uw baby te krijgen is het prettig als u hem meeneemt naar deze eerste afspraak, maar dit is niet noodzakelijk.

In grote lijnen verloopt het eerste gesprek als volgt: 

 • samen vaststellen wat het probleem is; 
 • uw ideale situatie en verbeterpunten in kaart brengen; 
 • analyseren van het gedrag en zoeken naar de oorzaak van de onrust, pijn, moeilijk slapen en dergelijke; 
 • uitleg over het gedrag van zuigelingen in het algemeen en over de manier waarop een baby duidelijk maakt wat hij wil; 
 • uitleg over de oorzaak en redenen van onrust gericht op uw baby; 
 • bespreken van persoonlijke adviezen en praktische tips voor het omgaan met de verzorging en begeleiding van uw baby.

Het spreekuur van de verpleegkundig babyconsulent is bedoeld voor: 

 • ouders van pasgeborenen die in het ziekenhuis zijn opgenomen; 
 • ouders van kinderen die niet (meer) opgenomen zijn in het ziekenhuis. Zij kunnen met een verwijzing van een van de kinderartsen van het Ommelander Ziekenhuis een afspraak maken voor het spreekuur; 
 • Via de huisarts kunt u een verwijzing vragen naar de kinderarts. De kinderarts kijkt lichamelijk of er oorzaken zijn voor de onrust. Uw baby krijgt een algehele check. Daarna kunt u verwezen worden naar de verpleegkundig babyconsulent.

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben en/of een afspraak willen maken, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig babyconsulenten van het Ommelander Ziekenhuis. Zij zijn te bereiken via de polikliniek Kindergeneeskunde. U belt hiervoor naar het algemene nummer van het ziekenhuis: 088 – 066 1000.

Mailen kan naar babyconsulent@ozg.nl
Appen met de zorgverlener kan via de app BeterDichtbij.


Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback