U krijgt een spoeling van het kaakgewricht (arthrocentese) bij de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg (MKA-chirurg). In deze folder leest u meer informatie over deze ingreep en wat u kunt verwachten.

Er zijn 2 belangrijke redenen om een kaakgewrichtsspoeling te doen.

  • In het kaakgewricht bevindt zich een kraakbeenschijfje. Dit kraakbeenschijfje beweegt normaal soepel in het gewricht als u de mond opent en sluit. Bij u is het kraakbeenschijfje verschoven, wat zorgt voor knappende of krakende geluiden in het gewricht, of voor slotklachten (de kaak ‘zit vast’). Met een spoeling ontstaat er meer ruimte in het gewricht waardoor het kraakbeenschijfje weer beter kan bewegen en de klachten kunnen afnemen.
  • Door overbelasting of door een onderliggende aandoening kan een ontstekingsreactie ontstaan in het kaakgewricht. Door het gewricht te spoelen worden ontstekingsstoffen uit het gewricht verwijderd waardoor de pijnklachten kunnen afnemen.

De spoeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. De procedure is vrijwel pijnloos en duurt ongeveer 20 minuten.

U krijgt een verdovingsinjectie in het kaakgewricht. Daarna komt u te liggen en wordt u steriel afgedekt. De MKA-chirurg zal 2 spoelnaalden in het gewricht inbrengen. Met warm steriel zout water wordt het gewricht van binnen schoongespoeld. Hierbij kunt u een beetje duizelig worden, dit gaat meestal snel over. U moet vaak de kaak openen en sluiten, de MKA-chirurg legt dit uit. Soms wordt een medicijn in het gewricht achtergelaten. Als het spoelen klaar is worden de naalden verwijderd en u krijgt een pleister op de wang.

De MKA-chirurg voert de procedure uit. Hij wordt hierbij geholpen door 1 of 2 assistentes.

Na de ingreep kunt u een beetje duizelig zijn. Dit gaat meestal weer snel over. Ook kunt u wat druk en zwelling voelen rondom het oor, en het openen van de mond kan wat stijf aanvoelen de eerste 2 dagen na de ingreep. U mag pijnstillers gebruiken; u krijgt advies of een recept van de MKA-chirurg.

Soms duurt het enkele weken voordat u effect merkt van de behandeling. Soms kan dit ook vrij snel na de behandeling al zijn. Het is erg belangrijk om na de behandeling 2 weken alleen zacht voedsel te eten en zo min mogelijk te kauwen, ook als u geen pijn meer heeft.

Elke ingreep heeft risico’s. Na een kaakgewrichtsspoeling kunt u tijdelijk zwakte hebben van de aangezichtszenuw (verlamming van het gezicht); u kunt dan moeilijk het oog te sluiten en de mondhoek kan aan een kant wat afhangen. Dit trekt weer weg zodra de verdoving uitwerkt (na enkele uren). Ook kan schade ontstaan aan het binnenoor (doofheid). Deze risico’s zijn erg klein.
Soms lukt het niet het gewricht optimaal te spoelen, en soms heeft de ingreep niet het gewenste effect. In deze gevallen kan de ingreep eventueel later herhaald worden.

Na de behandeling maken we meteen met u een afspraak voor een controle over 6 weken.

Belt u eerder naar de polikliniek MKA-chirurgie als:

  • De beweging in uw gezicht niet terugkomt; 
  • U koorts krijgt; 
  • U hevige pijn in of rond het oor krijgt.

U bereikt ons via het algemene nummer van het ziekenhuis: 088 - 066 1000.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw behandeling. Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen? Stelt u deze gerust aan uw MKA-chirurg of de assistente.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback