Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een onderzoek van de slokdarm. Hier kunt u lezen waarom en hoe het onderzoek zal plaatsvinden.

Dit onderzoek wordt gedaan om de beweging van de slokdarm te onderzoeken. Om dit te meten worden stoffen gebruikt die radioactief zijn, dat wil zeggen straling uitzenden.

Deze straling wordt met een SPECT-CT opgevangen. De SPECT-CT maakt dan scans met behulp van deze straling.

Voor dit onderzoek moet u vanaf 24.00 uur de avond voorafgaand aan het onderzoek nuchter zijn. Bepaalde medicijnen moeten gestaakt worden.  

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan voor het onderzoek.

Bij dit onderzoek moet u een aantal keren een klein beetje water inslikken waarbij dan tegelijkertijd foto’s gemaakt worden. Op een teken van de laborant moet u een aantal keren slikken. Het water dat u te drinken krijgt is radioactief gemaakt, maar smaakt zoals u gewend bent. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken.
Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent terug naar de afdeling. 

Het is verstandig om tot enkele uren na het onderzoek iets meer te drinken dan u gewend bent.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback