Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Medische Beeldvorming voor een skeletscan met doorbloeding.

Dit onderzoek wordt gedaan om na te gaan hoe de toegediende stof in het skelet wordt opgenomen. Dit geeft informatie over de aanwezigheid van ziekteprocessen in het bot.
Om dit te meten worden stoffen gebruikt die radioactief zijn, dat wil zeggen straling uitzenden. Deze straling wordt met een SPECT-CT opgevangen. De SPECT-CT maakt dan scans met behulp van deze straling. Bij een aanvullende scan wordt ook röntgenstraling gebruikt.

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.
U kunt gewoon eten en drinken.

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding?
Meld dit dan
vóór het onderzoek.

U krijgt de radioactieve vloeistof in een ader van de arm gespoten. Meteen na de injectie worden er foto’s gemaakt van de doorbloeding van het gebied waar u klachten heeft.

Na deze foto’s kunt u weer weggaan. Het skelet moet de stof opnemen, daardoor kunnen er pas na ongeveer 3 uur foto’s gemaakt worden van de botten. De wachttijd is meestal langer (maximaal 5 uur). In deze wachttijd is het belangrijk dat u wat meer drinkt dan u gewend bent. U hoeft tussen de injectie en het maken van de foto’s niet in het ziekenhuis te blijven.

Voor het maken van de foto’s plast u uit op het toilet. Als de foto’s klaar zijn, gaat de arts van de afdeling na of er nog aanvullende foto’s nodig zijn. Aanvullende foto’s betekent een SPECT-CT-scan van een bepaald gebied. Hierbij worden foto’s gemaakt waarbij de camera om u heen draait en een CT-scan wordt gemaakt.

De foto’s worden meestal gemaakt in liggende houding en duren 15 tot 30 minuten.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken.
Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof en soms röntgenstraling. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten. De toediening ( het prikken) wordt niet door stagiaires uitgevoerd.

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts, zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent terug naar de afdeling.

Het is verstandig om tot enkele uren na het onderzoek meer te drinken dan u gewend bent.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback