Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een schildklierscan met technetium.

Dit onderzoek wordt gedaan om de functie, de vorm en de grootte van uw schildklier te bepalen en te beoordelen. Om dit te meten worden stoffen gebruikt die radioactief zijn, dat wil zeggen straling uitzenden. Deze straling wordt met een zogenaamde SPECT-CT opgevangen. De SPECT-CT maakt dan foto's (zogenaamde scans) met behulp van deze straling.

In de periode voor het onderzoek mogen bepaalde medicijnen en levensmiddelen niet gebruikt worden.
Bij het maken van de afspraak wordt dit met u besproken.

Medicatie
Gebruikt u alléén schildklier remmende medicijnen: 

  •  Strumazol, Carbimazol: 3 dagen staken
  •  PTU: 15 dagen staken.

Gebruikt u alléén schildklierhormoon:

  • Levothyroxine (bijv. Thyrax): 4 weken staken.

Gebruikt u schildklier remmende medicijnen én schildklierhormoon: 

  • Strumazol, Carbimazol en levothyroxine (bij. Thyrax): allebei 3 dagen staken.
  • PTU en levothyroxine (bijv. Thyrax): allebei 15 dagen staken.

Levensmiddelen

  • Jodiumhoudend voedsel (bijv. zeebanket of zeevis): 3 dagen staken
  • Hoestdrank of homeopathische middelen waar jodium in zit: 4 weken staken
  • Etenswaren met Kelp of andere zeewieren: 3 maanden staken.

Contrast 

  • De afgelopen 3 maanden mag u geen röntgenonderzoek met contrastmiddelen hebben gehad.

Heeft u tussen het maken van de afspraak en het onderzoek nieuwe medicijnen gekregen, meld dit dan bij de afdeling Medische Beeldvorming.

Op de dag van het onderzoek zijn er verder geen voorbereidingen nodig. Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek.

U krijgt de vloeistof in een ader van de arm gespoten. De schildklier moet de stof opnemen, daardoor kunnen er na 20 minuten foto’s gemaakt worden. De foto’s worden gemaakt in liggende houding, waarbij de camera dicht boven de hals komt te staan. Het maken van de foto’s duurt circa 15 minuten.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken.
Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. U krijgt dan een ‘vliegbrief’ mee, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten. De toediening (het prikken) wordt niet door stagiaires uitgevoerd.

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent terug naar de afdeling.

Het is verstandig om tot enkele uren na het onderzoek iets meer te drinken dan u gewend bent.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback