Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een schildwachtklierlocalisatie melanoom.

De stof die wordt toegediend hoopt zich op in lymfklieren. De lymfklier die zich het dichtst bij het melanoom bevindt is de schildwachtklier. Dit kunnen ook meerdere klieren zijn.
Deze klier wordt in het pathologisch laboratorium onderzocht en geeft informatie over het stadium van uw ziekte.
Om deze klier op te sporen worden stoffen gebruikt die radioactief zijn, dat wil zeggen straling uitzenden. Deze straling wordt met een SPECT-CT opgevangen. De SPECT-CT maakt dan scans met behulp van deze straling.

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U kunt gewoon eten en drinken.  

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan voor het onderzoek.

Dit onderzoek, de localisatie van de schildwachtklier, wordt een dag voor de operatie uitgevoerd op de afdeling Medische Beeldvorming. U krijgt de radioactieve vloeistof op twee tot vier plaatsen naast het litteken ingespoten in de huid. Op twee momenten worden er dan foto’s gemaakt. Meteen na de injecties en na ongeveer 2 uur. De plaats van de schildwachtklier wordt op de huid gemarkeerd met behulp van een soort geigerteller.

De foto’s worden gemaakt in liggende houding. Het maken van deze foto’s duurt iedere keer ongeveer 45 minuten.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken. Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

De uitslag zal door de nucleair geneeskundige zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan uw chirurg.

Na het onderzoek kunt u weer naar huis tenzij anders is afgesproken.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback