Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Medische Beeldvorming voor een schildklierscan met uptake.

Dit onderzoek wordt gedaan om de functie, de vorm en de grootte van uw schildklier te bekijken. De schildklier wordt zichtbaar gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof. Deze radioactieve stof neemt u in via een capsule. Na inname van deze capsule ontstaat in de schildklier een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (SPECT-CT) registreert de straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld.

De opname van de radioactieve stof door de schildklier duurt enige tijd, daarom worden er twee keer foto’s gemaakt. Dit gebeurt ongeveer 3 uur en 24 uur na inname van de capsule.

In de periode voor het onderzoek mogen bepaalde medicijnen en levensmiddelen niet gebruikt worden.
Bij het maken van de afspraak wordt dit met u besproken.

Medicatie
Gebruikt u alléén schildklier remmende medicijnen: 

  • Strumazol, Carbimazol: 3 dagen staken.
  • PTU: 15 dagen staken.

Gebruikt u alléén schildklierhormoon: 

  • Levothyroxine (bijv. Thyrax): 4 weken staken.

Gebruikt u schildklier remmende medicijnen én schildklierhormoon: 

  • Strumazol, Carbimazol en levothyroxine (bij. Thyrax): allebei 3 dagen staken.
  • PTU en levothyroxine (bijv. Thyrax): allebei 15 dagen staken.

Levensmiddelen 

  • Jodiumhoudend voedsel (bijv. zeebanket of zeevis): 3 dagen staken
  • Hoestdrank of homeopathische middelen waar jodium in zit: 4 weken staken
  • Etenswaren met Kelp of andere zeewieren: 3 maanden staken

Contrast

  • De afgelopen 3 maanden mag u geen röntgenonderzoek met contrastmiddelen hebben gehad.

Heeft u tussen het maken van de afspraak en het onderzoek nieuwe medicijnen gekregen, meld dit dan bij de afdeling Medische Beeldvorming.

Op de dag van het onderzoek zijn er verder geen voorbereidingen nodig.

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek.

U krijgt de radioactieve stof via een capsule die u met water mag innemen. U merkt overigens niets van deze stof. De schildklier moet de stof vervolgens opnemen, daardoor kunnen er pas na een aantal uren foto’s gemaakt worden. U hoeft tussen het innemen van de capsule en het maken van de foto’s niet in het ziekenhuis te blijven.

Minimaal 3 uur na inname van de capsule worden de foto’s gemaakt in liggende houding, waarbij de camera dicht boven de hals komt te staan. Soms wordt er op verzoek van de specialist hierna nog een extra opname gemaakt. Daarbij draait de camera om u heen en wordt hierna een CT-scan gemaakt.
Ook worden metingen gedaan in zittende houding, dit gebeurt met een ander apparaat. Het maken van de foto’s en doen van de metingen duurt in totaal ongeveer 30 minuten. Als de extra opname met CT scan nodig is, duurt het ongeveer 60 minuten.
De volgende dag worden nogmaals metingen verricht die ongeveer 10 minuten duren.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken.
Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten.

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts, zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 - 066 1000.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of terug naar de verpleegafdeling wanneer u opgenomen bent.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback