Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een schildklierscan met jodium.

Dit onderzoek wordt gedaan om de functie, de vorm en de grootte van uw schildklier te bepalen en te beoordelen. Om dit te meten worden stoffen gebruikt die radioactief zijn, dat wil zeggen straling uitzenden. Deze straling wordt met een SPECT-CT opgevangen. De SPECT-CT maakt dan scans met behulp van deze straling.

In de periode voor het onderzoek mogen bepaalde medicijnen en levensmiddelen niet gebruikt worden. Bij het maken van de afspraak wordt dit met u besproken. 

Medicatie
Gebruikt u alléén schildklier remmende medicijnen:

  • Strumazol, Carbimazol en PTU (of andere): 3 dagen staken

Gebruikt u alléén schildklierhormoon:

  • Levothyroxine (bijv. Thyrax): 4 weken staken

Gebruikt u schildklier remmende medicijnen én schildklierhormoon:

  • Strumazol, Carbimazol en PTU (of andere): 3 dagen staken
  • Levothyroxine (bijv. Thyrax): doorgebruiken

Contrast

  • Röntgenonderzoek met contrastmiddelen: 3 maanden

Levensmiddelen

  • Jodiumhoudend voedsel (bijv. zeebanket of zeevis): 3 dagen staken
  • Hoestdrank of homeopathische middelen waar jodium in zit: 4 weken staken
  • Etenswaren met Kelp of andere zeewieren: 3 maanden staken

Heeft u tussen het maken van de afspraak en het onderzoek nieuwe medicijnen gekregen, meld dit dan even bij de afdeling Medische Beeldvorming.

Op de dag van het onderzoek zijn er verder geen voorbereidingen. 
Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan voor het onderzoek.

U krijgt de radioactieve stof via een capsule die u met water mag innemen. U merkt overigens niets van deze stof. De schildklier moet de stof opnemen zodat er pas na een aantal uren foto’s gemaakt kunnen worden. U hoeft tussen het innemen van de capsule en het maken van de foto’s niet in het ziekenhuis te blijven.
De foto’s worden gemaakt in liggende houding, waarbij de camera dicht boven de hals komt te staan.
Het maken van de foto’s duurt ongeveer 20 minuten.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken.
Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61)

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten.

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts, zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent terug naar de afdeling.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback