Binnenkort worden u en uw kind verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een washout-test.

Dit onderzoek wordt in de meeste gevallen uitgevoerd bij pasgeborenen om de aanwezigheid, de functie en de ligging van de schildklier te bekijken. Met dit onderzoek wordt gecontroleerd of jodium goed in de schildklier wordt opgenomen en vastgehouden.

Op de dag van het onderzoek zijn er geen specifieke voorbereidingen nodig. Het eventueel staken van medicatie gaat in overleg met de nucleair geneeskundige en wordt bij het maken van de afspraak met u besproken.

Heeft uw kind tussen het maken van de afspraak en het onderzoek nieuwe medicijnen gekregen, meld dit dan bij de afdeling Medische Beeldvorming.

Op de kinderafdeling wordt er door een kinderarts bij uw kind een infuus ingebracht. Op de afdeling Medische Beeldvorming krijgt uw kind via het infuus een radioactieve vloeistof toegediend. Uw kind merkt niets van de vloeistof die wordt ingespoten.

De schildklier moet de stof opnemen, daarom kunnen er pas na 20 minuten foto’s gemaakt worden. De foto’s worden gemaakt in liggende houding, waarbij de camera dicht boven de hals komt te staan.

4 uur na het inspuiten van de radioactieve vloeistof worden er opnieuw foto’s gemaakt.

Vervolgens kan het nodig zijn dat er nogmaals een injectie gegeven wordt via het infuus, dit betreft een niet-radioactief geneesmiddel. Na 30 minuten wordt er dan weer een foto gemaakt.

Bij dit onderzoek wordt uw kind blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is heel klein en heeft geen aantoonbare gevolgen voor het lichaam van uw kind en de omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken samen met uw kind? Meld dit dan aan degene die het onderzoek uitvoert. U krijgt dan een ‘vliegbrief’ mee, waarmee u kunt aantonen dat uw kind vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in het lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts, zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Na het onderzoek mag uw kind terug naar huis of als uw kind opgenomen is terug naar de afdeling.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback