Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een renogram met Captopril.

Het onderzoek geeft informatie over de functie van uw nieren en/of mogelijke oorzaak van verhoogde bloeddruk. Dit kan worden gemeten met een vloeistof die radioactief is, dat wil zeggen straling uitzendt. Deze straling wordt met een zogenaamde SPECT-CT opgevangen. De SPECT-CT maakt dan foto's (zogenaamde scans) met behulp van deze straling.

Vanaf 4 uur voor het onderzoek mag u niet meer eten; drinken mag nog wel.

Soms is het nodig bepaalde medicijnen een aantal dagen niet in te nemen. Bij het maken van de afspraak verneemt u welke medicijnen u mag gebruiken en welke niet.

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan voor het onderzoek.

  • Eerste deel:
    Op de afdeling krijgt u een bloeddrukverlagend medicijn (Captopril) toegediend in de vorm van een tablet. Hierna wordt één uur gewacht voordat het onderzoek begint. Tijdens het uur wachten wordt regelmatig uw bloeddruk gemeten. Tevens moet u in dit uur een halve liter vocht drinken met de bedoeling om de nieren goed te activeren.
  • Tweede deel:
    Voordat het onderzoek begint, plast u uit op het toilet. U krijgt de radioactieve stof in een ader van de arm gespoten. Hierna wordt meteen begonnen met het maken van de foto’s. Tijdens het maken van de foto’s ligt u op de rug op een onderzoektafel. Voor een goed resultaat is het nodig dat u heel stil ligt.

Het maken van de foto’s duurt in totaal ongeveer 20 minuten. De totale tijd van de voorbereiding en het maken van de foto’s is ongeveer 1½ uur.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken.
Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten. De toediening (het prikken) wordt niet door stagiaires uitgevoerd.

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet meteen. Het is mogelijk dat voor de goede beoordeling van het onderzoek een tweede opname nodig is van uw nieren, maar dan zonder het bloeddrukverlagend medicijn. Dit onderzoek kan niet op dezelfde dag plaatsvinden. Als dit onderzoek nodig is, krijgt u hiervoor een oproep van de afdeling Medische Beeldvorming.
Uw behandelend arts of uw huisarts zal u de uitslag van het onderzoek meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent terug naar de afdeling.

Het is verstandig om tot enkele uren na het onderzoek iets meer te drinken dan u gewend bent.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback