Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Medische Beeldvorming voor een renogram.

Het onderzoek geeft informatie over de functie van uw nieren. Dit kan worden gemeten met een vloeistof die radioactief is, dat wil zeggen straling uitzendt. Deze straling wordt met een zogenaamde SPECT-CT opgevangen. De SPECT-CT maakt dan foto's (zogenaamde scans) met behulp van deze straling.

Voor dit onderzoek is het nodig dat u in het uur voor het onderzoek een halve liter vocht drinkt met de bedoeling om de nieren goed te activeren.
De bedoeling is dat u steeds kleine hoeveelheden drinkt, verdeeld over het uur en het maakt niet uit wat u drinkt. U mag wel naar het toilet. 

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding?
Meld dit dan vóór het onderzoek.

Voordat het onderzoek begint, plast u uit op het toilet.
U komt op een onderzoeksbed te liggen en krijgt dan een infuusnaald ingebracht. Vervolgens wordt via het infuus de radioactieve vloeistof ingespoten en wordt meteen begonnen met het maken van de foto’s. Voor een goed resultaat is het nodig dat u heel stil ligt.
Tijdens het onderzoek beoordeelt de arts van de afdeling of er een plasmiddel moet worden toegediend. Dit gebeurt dan ook via de infuusnaald.
Het onderzoek duurt ca. 1 uur.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken.
Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten. De toediening (het prikken) wordt niet door stagiaires uitgevoerd.

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet meteen. Uw behandelend arts of uw huisarts zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene  telefoonnummer 088 – 066 1000.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent terug naar de afdeling.

Het is verstandig om tot enkele uren na het onderzoek iets meer te drinken dan u gewend bent.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback