Het Ommelander Ziekenhuis Groningen maakt deel uit van Prostaatcentrum Noord Nederland (PCNN). Dit samenwerkingsverband werd in juli 2016 opgericht. Samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Treant Zorggroep, de Saxenburgh Groep Hardenberg en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), worden patiënten met prostaatkanker behandeld. Alle patiënten die bij deze ziekenhuizen komen met prostaatkanker, worden in het multidisciplinair overleg van Prostaatcentrum Noord Nederland besproken om zo tot de beste behandeling voor de patiënt te komen. Treant Zorggroep ziekenhuislocatie Scheper in Emmen is binnen het PCNN het ziekenhuis waar de Robot Geassisteerde Radicale Prostatectomie (RARP) plaatsvindt.

Wanneer u prostaatkanker heeft en het blijkt dat het verwijderen van de prostaat een goede behandeling is, bespreekt de uroloog dit met u. Sinds 2015 worden patiënten van het Ommelander Ziekenhuis geopereerd op de ziekenhuislocatie Scheper van Treant Zorggroep in Emmen. De uroloog van de Treant Zorggroep opereert u op de ziekenhuislocatie Scheper in Emmen met behulp van een robot, ook wel de ‘Da Vinci’ genoemd.

In overleg met u wordt u voor de Robot Geassisteerde Radicale Prostatectomie (RARP) verwezen naar Treant Zorggroep ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Een vast team van de ziekenhuislocatie Scheper is gespecialiseerd in de RARP en zij voert de ingreep ongeveer 150 keer per jaar uit. Het uitvoeren van dit aantal operaties per jaar door een vast team zorgt voor goede resultaten. Het PCNN voldoet met de operaties op de ziekenhuislocatie Scheper in Emmen ruim aan de norm (per 2019 verhoogd naar 100 operaties per jaar per instelling).
U komt bij prostaatkanker in aanmerking voor een operatie indien:
 • De prostaatkanker alleen aanwezig is in de prostaat zelf.
 • De prostaatbiopten en de PSA-bloedwaarden voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de landelijke (oncoline) richtlijn. De uroloog bespreekt deze met u.
De uroloog bespreekt met u of u aan deze voorwaarden voldoet. In de afweging om te opereren worden uw persoonlijke voorkeur, overige gezondheid en leeftijd ook meegenomen.
Bespreking van uw persoonlijke situatie in het PCNN heeft geleid tot het advies dat voor u een RARP een goede behandeling is. De uroloog van het Ommelander Ziekenhuis heeft dit vervolgens met u een besproken. Samen heeft u besloten dat u voor deze ingreep verwezen zult worden naar Treant Zorggroep ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.

De verpleegkundige Urologie-Oncologie van het Ommelander Ziekenhuis start met de voorlichting en de voorbereiding van uw operatie en bespreekt met u het verwijstraject Ommelander Ziekenhuis – Treant Zorggroep ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.
U krijgt van het Ommelander Ziekenhuis een verwijzing naar een bekkenbodemfysiotherapeut bij u in de buurt. Deze zal u instructies geven voor bekkenbodemoefeningen die u na de operatie kan doen om urineverlies tegen te gaan. Na verwijzing door het Ommelander Ziekenhuis ontvangt u thuis een brief van de ziekenhuislocatie Scheper in Emmen met daarin de afspraken met de afdeling Urologie en de zorgverleners die betrokken zijn bij de operatie.

De verpleegkundige Urologie-Oncologie van de ziekenhuislocatie Scheper heeft met u een voorlichtingsgesprek over de operatie. Zijn er specifieke medische vragen dan kan de dienstdoende uroloog van ziekenhuislocatie Scheper deze beantwoorden. Alle voorbereidingen voor de operatie worden in één dag op de ziekenhuislocatie Scheper afgerond.
Na de operatie blijft u tenminste één nacht op de ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Daarna gaat u naar huis. De blaaskatheter heeft u dan nog in. U krijgt ook verzorgingsmaterialen voor de katheter mee.

Als zich in de eerste week na de operatie problemen voordoen zoals vermeld staan in de brochure Robot Geassisteerde Radicale Prostatectomie van Treant Zorggroep ziekenhuislocatie Scheper, dan moet u contact opnemen met de ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.

Onderstaand leest u ook meer over de ingreep zelf, praktische zaken rondom de operatie en het te verwachten herstel. Ook leest u informatie over de gevolgen van de operatie voor onderwerpen als seksualiteit en het plassen.
De controles de ingreep vinden plaats in het Ommelander Ziekenhuis plaats.

U heeft 7-10 dagen na de operatie een gecombineerde afspraak op de polikliniek in het Ommelander Ziekenhuis. U heeft dan een gesprek met de uroloog en met een van de verpleegkundigen Urologie-Oncologie.

De uroloog bespreekt met u de uitslag van het weefselonderzoek (pathologisch anatomisch rapport) en de vervolgcontroles (controle PSA). 
Mocht de uitslag van het weefselonderzoek nog niet bekend zijn, dan krijgt u een nieuwe afspraakdatum mee voor het bespreken van de uitslag.

Tijdens deze gecombineerde afspraak wordt ook de blaaskatheter verwijderd. U krijgt een startpakket incontinentiemateriaal (inclusief instructies voor gebruik) mee naar huis.
Een behandeling van prostaatkanker is een ingrijpende gebeurtenis voor u en uw naasten. Het is dan ook begrijpelijk dat u vragen en zorgen heeft over de operatie en de gevolgen ervan.

Tijdens uw gehele zorgtraject heeft u een aantal afspraken met de verpleegkundige Urologie-Oncologie. Deze gesprekken worden in overleg met u gepland en vinden plaats:
 • na uw eerste gesprek met de uroloog voor het bespreken van de diagnose en de mogelijke behandeling;
 • bij het uitslaggesprek na de operatie;
 • 3 en 6 maanden na de operatie (nazorggesprekken);
 • op uw eigen verzoek.

De verpleegkundige Urologie-Oncologie bespreekt met u de volgende onderwerpen:

 • uw zorgtraject;
 • de geplande operatie;
 • aanwezige zorgvragen (pijnklachten, psychologische klachten, lichamelijke klachten, voeding, conditie, gevolgen van de behandeling)
 • gevolgen voor de seksualiteit;
 • uw gezins-, woon-, werksituatie en de mogelijkheden voor mantelzorg.
Om u voor te bereiden op het gesprek met de verpleegkundige Urologie-Oncologie vragen wij u op vaste momenten de lastmeter in te vullen.
Op deze meter kunt u aangeven op welke vlakken u het meeste last ervaart. Dit kan aanleiding geven om hier extra aandacht aan te besteden.

De verpleegkundige Urologie-Oncologie bespreekt of u aanvullende ondersteuning of adviezen nodig heeft. Binnen en buiten het Ommelander Ziekenhuis zijn ook diverse mogelijkheden voor ondersteuning.


Bij verhindering en bij vragen over uw afspraak kunt u bellen naar 088-566 2000, bereikbaar op werkdagen van 08.00 -16.30 uur.

Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00-16.30 uur) via het algemene nummer 088 - 066 1000.


Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback