De revalidatiearts heeft u verwezen naar de Poliklinische Revalidatie Behandeling van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Onderstaand leest u informatie over deze behandeling.

Poliklinische Revalidatie Behandeling (PRB) is een vorm van revalidatie waarbij naast de revalidatiearts minimaal twee van de volgende zorgverleners betrokken zijn:

  • medisch maatschappelijk werker;
  • fysiotherapeut;
  • ergotherapeut;
  • diëtist;
  • logopedist.

Zij vormen, samen met de secretaresse, het revalidatieteam. Zij zullen gezamenlijk de behandeling zoveel mogelijk op uw probleem afstemmen. De teamleden overleggen regelmatig met elkaar.

Nadat u naar de PRB verwezen bent, neemt de secretaresse contact met u op. Zij maakt in overleg met u een aantal afspraken bij de benodigde zorgverleners. Gedurende de eerste 3 à 4 weken zullen zij u, ieder op hun eigen vakgebied, onderzoeken en starten met de behandeling. Snel daarna bespreekt het team gezamenlijk de bevindingen en stemt de behandelingen op elkaar af.

Na de eerste bespreking wordt uw behandeling uitgevoerd zoals afgesproken in het team. De behandelingen zullen waar mogelijk aansluitend op dezelfde dag gepland worden, zodat u niet onnodig vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Na een periode van 6 à 8 weken bespreekt het team uw vorderingen. Dan wordt besproken of uw behandelingen voortgezet of gewijzigd moeten worden. Dit proces herhaalt zich totdat de doelen behaald zijn ofwel er met de revalidatie geen vooruitgang meer te behalen valt.

Bij wat langere revalidatietrajecten is het gebruikelijk om tussentijds een controleafspraak bij de revalidatiearts te krijgen.

Een afsluitend gesprek met de revalidatiearts heeft u in ieder geval aan het eind van de revalidatieperiode. De revalidatiearts zal de resultaten van de revalidatie met u bespreken en vervolgens uw huisarts per brief informeren.

De PRB wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering, soms met enige voorwaarden. U kunt hierover uw polisvoorwaarden raadplegen of informeren bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

De Poliklinische Revalidatie Behandeling wordt op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur uitgevoerd op de polikliniek Revalidatie van het Ommelander Ziekenhuis.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de polikliniek Revalidatie.

  • Telefoon: 088 - 066 1000
  • E-mail: revalidatie@ozg.nl
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback