Binnenkort komt u naar de polikliniek van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in verband met een kleine ingreep. Hieronder geven wij u informatie over de gang van zaken bij een kleine poliklinische ingreep. Ook geven wij u enkele algemene adviezen over de wondverzorging: deze adviezen zijn bedoeld om te zorgen voor een goede wondgenezing.

Voor een medisch probleem bent u bij de arts geweest en die heeft een poliklinische ingreep geadviseerd. Om maar een voorbeeld te noemen: u hebt een kleine zwelling in de huid en de arts heeft u voorgesteld die zwelling onder plaatselijke verdoving op een (poliklinische) operatiekamer te laten verwijderen.

Hoe de ingreep precies bij u zal worden uitgevoerd is afhankelijk van wat er bij u gedaan moet worden. De arts zal u dit voor of tijdens de ingreep vertellen. U kunt gerust vragen stellen.

De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Dit betekent dat u één of meer verdovingsprikjes met een verdovende vloeistof krijgt rond het te behandelen gebied. Deze prikjes zijn even pijnlijk, maar de pijn zakt snel weer af.
In totaal duurt een ingreep 10-45 minuten: dit is afhankelijk onder andere van de aard en de grootte van de aandoening. U kunt direct na de ingreep weer naar huis.
Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijnklachten hebben, waarvoor u pijnstillers als paracetamol (geen Ibuprofen) kunt gebruiken. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist.

 • Als u medicijnen gebruikt of ergens overgevoelig voor bent (bijvoorbeeld pleisters, jodium etc.), is het belangrijk dit voor de ingreep aan de arts of verpleegkundige te melden. 
 • Het is van belang dat het gebied of lichaamsdeel, waar de ingreep moet plaatsvinden, thuis goed gewassen wordt. Nagels moeten kort, schoon en zonder nagellak zijn. 
 • Omdat na een ingreep een verband kan worden aangelegd, is het verstandig gemakkelijke kleding te dragen. Bijvoorbeeld kleding met wijde mouwen of pijpen, die ruimte laten voor een verband. 
 • U hoeft niet nuchter te zijn voor de ingreep, u kunt dus voor de ingreep gewoon eten en drinken.
 • Het is verstandig juwelen en sieraden van te voren af te doen en thuis te laten. 
 • Afhankelijk van het soort verdoving, maar ook afhankelijk van het soort ingreep adviseren wij u te zorgen voor vervoer naar huis.
 • Na de behandeling moet u het geopereerde lichaamsdeel rust geven. Ontzie bijvoorbeeld een wond op uw rug of borst/buik door niet zwaar te tillen en niet snel voorover te buigen of achterover te hellen. Leg uw geopereerde been of arm bijvoorbeeld hoog en beperk activiteiten. 
 • Wanneer u een mitella (draagdoek) heeft gekregen, dient u deze overdag te gebruiken. ’s Nachts kunt u de mitella af doen. Leg dan hand en arm op twee kussens. Draag de mitella niet langer dan de arts met u heeft afgesproken. 
 • Indien bij u een drukkend verband is aangelegd, mag dat 48 uur na de ingreep verwijderd worden. Wel moet de wond hierna bedekt blijven met een eenvoudige ruime pleister. 
 • U mag de dag na de operatie weer douchen of kortdurend in bad. Het wondgebied mag niet verweken. Dep de wond droog met een schone handdoek en bedek de wond opnieuw met een ruime pleister (te koop bij drogist of apotheek. 
 • Als de wond na de operatie open en droog moet blijven, raden wij u aan het verband te laten zitten tot de controle. U krijgt hiervoor een afspraak mee. Het verband wordt dan verwijderd en de wond verzorgd. In het algemeen wordt u vanaf dat moment aangeraden de wond 1 tot 2 keer per dag onder de douche af te sproeien. Dep de wond daarna droog met een schone handdoek en verbind de wond zoals met u dan zal worden afgesproken.

Na de ingreep krijgt u van de verpleegkundige een afspraak voor controle op de polikliniek mee naar huis. In de meeste gevallen zal er weefsel worden opgestuurd voor microscopisch onderzoek. Tijdens de controle op de polikliniek hoort u de uitslag van het onderzoek. Ook eventuele hechtingen worden dan verwijderd. Soms wordt gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen, die niet verwijderd hoeven te worden. Soms kunt u de hechtingen ook bij de huisarts laten verwijderen. Dit wordt direct na de ingreep duidelijk met u afgesproken.

Er is zoals bij elke operatieve ingreep een kleine kans op een nabloeding of wondinfectie. Als u veel pijn krijgt, de wond rood en dik wordt of als u koorts krijgt, moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw behandelend arts of met uw huisarts.

Wanneer u op de afgesproken dag en tijd voor de poliklinische ingreep verhinderd bent, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeven. Wellicht lukt het nog om een andere patiënt van de gereserveerde tijd gebruik te laten maken.

Heeft u nog vragen, stelt u ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de polikliniek Chirurgie, via het algemene telefoonnummer van het Ommelander Ziekenhuis: 088 – 066 1000. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neemt u dan contact op met de huisarts of het Ommelander Ziekenhuis.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback