Uw verwijzer, de huisarts of medisch specialist, heeft onlangs met u gesproken over de polikliniek Ouderengeneeskunde/Geriatrie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Onderstaand leest u meer over uw bezoek aan deze polikliniek.

De polikliniek Ouderengeneeskunde/Geriatrie richt zich op de zorg voor ouderen. Meestal gaat het om oudere patiënten met problemen op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied.

De specialisten en verpleegkundigen van de polikliniek Ouderengeneeskunde/Geriatrie onderzoeken en behandelen problemen bij ouderen zoals - acute verwardheid:
 • onbegrepen achteruitgang
 • geheugenproblemen
 • problemen met lopen of
 • klachten door veel medicijngebruik.

Het is niet altijd eenvoudig om er achter te komen wat de oorzaak van dit soort klachten is. Vragen die de zorgverleners proberen te beantwoorden zijn:

 • Past de mate van bijvoorbeeld vermoeidheid of verminderde activiteit nu bij hoe ziek u bent?
 • Bent u vooral lichamelijk ziek of is er meer sprake van somberheid?
 • Speelt het gebruik van bepaalde medicijnen misschien een rol bij de klachten?

Met het ouder worden kan het moeilijker zijn lichamelijke en psychische ziekten van elkaar te scheiden. Bij de polikliniek Ouderengeneeskunde/Geriatrie kunnen we onderzoeken doen die zeer geschikt zijn om dit soort vragen te beantwoorden.

Het is ook niet altijd eenvoudig een beslissing te nemen over een behandeling van oudere patiënten. Het onderzoek zal dan naast de lichamelijke conditie en het functioneren meer gericht zijn op hoe de oudere patiënt in het leven staat en wat hij/zij belangrijk vindt.

Risico’s bij een eventuele behandeling (zoals bijvoorbeeld het risico op verwardheid) zullen in kaart worden gebracht, adviezen zullen worden gegeven, waarmee we u en uw behandelend arts kunnen helpen tot een passend behandelbesluit te komen.
Opschrijven van klachten en vragen
U kunt zich voorbereiden op het polikliniekbezoek door uw klachten en vragen van tevoren op te schrijven. Zo vergeet u niets. Mogelijk heeft u daarvoor een speciaal formulier meegekregen van uw huisarts. Het kan ook zijn dat er bij de afspraakbrief een korte vragenlijst is bijgevoegd. De vragenlijst vult u thuis in. Het invullen helpt u tegelijkertijd na te denken over uw klachten.

Wat neemt u mee
Verder is het goed de volgende zaken bij u te hebben:
 • uw afspraakbrief
 • geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart/ vreemdelingen-document of rijbewijs)
 • overzicht van alle medicijnen die u nu gebruikt. U kunt dit overzicht ophalen bij uw apotheek,
 • uw leesbril en/of hoorapparaten als u deze gebruikt.

Daarnaast is het voor enkele onderzoeken van belang dat de arts en/of verpleegkundig specialist niet alleen met u spreekt, maar ook met een naast familielid. U wordt dan verzocht samen met uw familielid de polikliniek Ouderengeneeskunde/Geriatrie te bezoeken.

Op de polikliniek wordt u gezien door een internist Ouderengeneeskunde en een verpleegkundig specialist. Zij zijn beide gespecialiseerd in de medische en verpleegkundige zorg voor ouderen.
Tijdens dit bezoek wordt uw gezondheidstoestand in kaart gebracht en wordt u gevraagd naar uw dagelijks functioneren.

De internist Ouderengeneeskunde doet bij u een uitgebreid lichamelijk onderzoek.

De verpleegkundig specialist doet enkele algemene testen om een indruk te krijgen van uw geestelijk functioneren. Zij test bijvoorbeeld uw geheugen door het stellen van vragen. Terwijl de verpleegkundig specialist met u deze testen doet, wacht uw naaste in een andere ruimte.

Als de testen klaar zijn, heeft de verpleegkundige specialist nog een kort gesprek met uw naaste, terwijl u in de andere ruimte wacht.

Mocht u liever niet alleen zijn of kunt u niet alleen zijn, dan raden wij aan om nog een tweede vertrouwd persoon mee te laten gaan als u naar het ziekenhuis komt. Deze persoon kan dan bij u zijn als de verpleegkundig specialist met uw naaste spreekt.

Houdt u er rekening mee dat het bezoek aan de polikliniek in totaal ongeveer 2 uur duurt.
Het kan zijn dat de internist Ouderengeneeskunde nog ander aanvullend onderzoek wil laten doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: bloedprikken, het maken van een hartfilmpje of een röntgenfoto. Soms kan dit onderzoek meteen gedaan worden en anders wordt er voor u een nieuwe afspraak gemaakt.


De internist Ouderengeneeskunde vertelt u de uitslag van de onderzoeken en testen. Dit kan zijn tijdens een volgend gesprek. Er wordt hiervoor dan met u een nieuwe afspraak voor een bezoek aan de polikliniek gemaakt. Maar het kan ook zijn dat de internist Ouderengeneeskunde u belt over de uitslag. Er wordt hiervoor dan met u een belafspraak gemaakt.

Tijdens het gesprek of telefoongesprek vertelt de internist Ouderengeneeskunde u ook welke behandeling eventueel mogelijk is.

De huisarts of specialist die u heeft verwezen naar de polikliniek Ouderengeneeskunde/ Geriatrie krijgt schriftelijk bericht van het onderzoek, het vervolg en eventuele behandelmogelijkheden.
Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben, belt u dan gerust met de verpleegkundig specialist van de polikliniek Ouderengeneeskunde/ Geriatrie. U belt dan naar het Klant Contact Centrum via 088-066 1000 en vraagt naar de verpleegkundig specialist van de polikliniek Ouderengeneeskunde/Geriatrie.

De verpleegkundig specialist van de polikliniek Ouderengeneeskunde/ Geriatrie is bereikbaar op
 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 • tussen 13.00-13.30 uur
 • nummer 088 – 066 1000
Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback