Op verzoek van uw huisarts of behandelend specialist werd een afspraak voor u gemaakt op de polikliniek Neurologie. Op het afgesproken dag en tijdstip meldt u zich bij een van de aanmeldzuilen in de centrale hal van het ziekenhuis. Daar krijgt u een ticket waarop het routenummer staat dat u moet volgen. Ook staat op het ticket de afgesproken tijd en de eventuele uitlooptijd van uw afspraak op dat moment. U volgt het routenummer en kunt u plaats nemen. U wordt opgehaald door een van de neurologen, de physician assistant of door een coassistent. Een coassistent is een student geneeskunde van het UMCG die enkele weken een stage neurologie volgt in het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Een physician assistant is de assistent van de neurologen. Wanneer u door een coassistent bent onderzocht, zal er aan het eind van uw bezoek altijd een neuroloog aanwezig zijn.

Een neuroloog is gespecialiseerd in aandoeningen van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren.

De klachten waarvoor de neuroloog geraadpleegd wordt, zijn zeer divers: hoofdpijn, duizeligheid, dubbelzien, verlammingsverschijnselen en uitstralende pijn in een arm of been zijn een aantal veel voorkomende klachten. Deze klachten kunnen passen bij neurologische aandoeningen zoals epilepsie, multiple sclerose, dementie, de ziekte van Parkinson, tumoren van de hersenen, hernia, migraine en beroerte.

Allereerst wordt de tijd genomen om uw klacht goed in kaart te brengen; uw verhaal vormt het belangrijkste deel in de zoektocht naar de oorzaak.

Daarna volgt er een lichamelijk onderzoek, waarbij allerlei functies van het zenuwstelsel worden getest. Bijvoorbeeld de oogbewegingen, het lopen, de spierkracht, de coördinatie en de reflexen. De neuroloog kiest die onderzoeken die van belang zijn bij uw klacht; het kan echter voorkomen dat bij een klacht van dubbelzien het toch belangrijk is dat ook de reflexen aan de voeten worden onderzocht. Trekt u daarom makkelijke kleding aan.

Dit eerste bezoek aan de neuroloog duurt meestal ongeveer een halfuur. Als u eerst door de coassistent wordt gezien moet u op één tot anderhalf uur rekenen.

Soms is de diagnose na het eerste bezoek aan de neuroloog al duidelijk, soms is er meer onderzoek nodig.

Bloedonderzoek, urineonderzoek en de meeste röntgenfoto’s kunnen aansluitend aan uw bezoek aan de polikliniek meteen gedaan worden. Houdt u wel rekening met de extra tijd die deze onderzoeken vergen.

Voor andere onderzoeken wordt een aparte afspraak gemaakt, zodat u een keer moet terugkomen naar het Ommelander Ziekenhuis. Dit geldt voor aanvullende neurologische testen zoals EEG (hersenfilmpje), EMG (onderzoek van de zenuwen en spieren in armen en benen), en ruggenprik. Verder worden wel CT-scan, MRI-scan, botscan, en echo-onderzoek gedaan.

Doorgaans ontvangt u een aparte informatiefolder over het onderzoek dat bij u uitgevoerd wordt.

Als bij uw eerste bezoek al een duidelijke conclusie getrokken kan worden, is verdere neurologische controle soms niet meer nodig. Soms moet de conclusie uitgesteld worden tot de uitslagen van het aanvullend onderzoek bekend zijn.

U krijgt na uw eerste bezoek een herinneringsbriefje mee, waarop staat welke onderzoeken er zijn afgesproken en hoe u de uitslagen krijgt.

Het kan zijn dat u een uitnodiging krijgt om de uitslagen op de polikliniek te komen bespreken. Soms krijgt u de uitslagen telefonisch of schriftelijk van de neuroloog, soms krijgt u de uitslagen via de huisarts.

Vaak wordt een conclusie getrokken op een combinatie van gegevens uit de verschillende onderzoeken, zodat het belangrijk is dat alle uitslagen bekend zijn voordat u iets hoort. Alleen bij bijzondere uitslagen wordt tussentijds actie ondernomen.

Nadat een diagnose gesteld is, wordt de behandeling soms uitgevoerd door een andere specialist, bijvoorbeeld een neurochirurg. Vaak wordt de behandeling weer in handen van de huisarts gegeven.

Bij sommige neurologische aandoeningen is het noodzakelijk dat u onder behandeling blijft bij de neuroloog. U wordt dan met tussenpozen teruggezien door uw eigen neuroloog; afspraken voor een controlebezoek kunt u steeds circa vier weken tevoren telefonisch aanvragen.
Ook bestaat de mogelijkheid om telefonisch met de neuroloog te overleggen; u krijgt dan een datum en richttijd waarop de neuroloog u terugbelt.

Neemt u een geldig identiteitsbewijs mee. Neemt u ook uw medicijnen mee of een lijst waar alle medicijnen op staan die u gebruikt. Uw apotheek kan zo nodig een lijst voor u afdrukken.

Voor vragen over uw afspraak kunt u bellen naar het algemene nummer van het Ommelander Ziekenhuis: 088 – 066 1000. 

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback