Al vanaf de geboorte leert een kind nieuwe dingen. Alhoewel de ontwikkeling voor de meeste kinderen in grote lijnen hetzelfde is, ontwikkelt elk kind zich op zijn eigen snelheid. Als de ontwikkeling van een kind achterblijft, wordt gesproken van een ontwikkelingsachterstand.

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand ontwikkelen zich motorisch anders dan verwacht: ze gaan bijvoorbeeld veel later kruipen en lopen niet. Ook is er regelmatig sprake van achterstand in praten en komen problemen met eten voor. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Denk hierbij aan doof- of slechtziendheid, een stofwisselingsziekte of een chromosoomafwijking.

U bent naar onze poli verwezen omdat u of uw (jeugd) arts zich zorgen maken over de ontwikkeling van uw kind. U ontvangt een afspraak met een kinderarts op de kinderpoli.
In overleg met de kinderarts kan uw kind vervolgens verwezen worden naar de poli voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Op de poli voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, werkt een gespecialiseerd team nauw met elkaar samen om duidelijk te krijgen wat er met uw kind aan de hand is. Het team bestaat uit een kinderarts, jeugdarts, kinderfysiotherapeut, een psycholoog, werkzaam bij Cosis met kinderen met een ontwikkelingsachterstand en een medewerker van de Stichting MEE.

Soms is het nodig om aanvullend bloed- en urineonderzoek te doen en specialisten als een KNO-arts of een logopedist te raadplegen. De uitslagen van het onderzoek worden allereerst met het gespecialiseerd team besproken en vervolgens met u. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat het circa 1 à 2 maanden kan duren voordat u de uitslag van het onderzoek te horen krijgt. Ook een verwijzing naar de kinderneuroloog is soms nodig voor meer onderzoek.

Soms is wenselijk dat er duidelijkheid komt omtrent het intelligentieniveau (niveaubepaling) van uw kind. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer men twijfelt of een kind het niveau van een bepaald schooltype wel aankan. Dit onderzoek gebeurt meestal thuis.

Het is belangrijk om de aard van het probleem goed in kaart te brengen en zo mogelijk een diagnose te stellen (vaak kan geen lichamelijke oorzaak gevonden worden). Door adviezen en praktische hulp te geven bij zowel de zorg, het onderwijs als op het gebied van begeleiding, krijgt uw kind zo de hulp die het verdient.

We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u die altijd stellen aan uw kinderarts.

Afspraken op de poli voor kinderen met ontwikkelingsachterstand, gaan altijd via de huisarts of de consultatiebureau (jeugd)arts.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback