In deze folder krijg je informatie over het opwekken van een eisprong met tabletten.


  • Mogelijkheden om een eisprong op te wekken 
  • Opwekken eisprong met letrozol 
  • Opwekken eisprong met clomifeencitraat

Tijdens het vruchtbaarheidsonderzoek is gebleken dat er bij je te weinig of geen eisprongen optreden. Met hormonen kan de eisprong opgewekt worden (ovulatie-inductie). Hierdoor worden er kansen op een zwangerschap gecreëerd.

Aan de hand van hormoononderzoek wordt vastgesteld welke soort behandeling je krijgt. Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • met letrozol tabletten
  • met clomifeencitraat-tabletten 
  • met FSH-injecties 
  • met een pompje met medicijnen

Vaak is stimulatie met letrozol tabletten de eerste keus.

Eén van de manieren om de eisprong op te wekken is een behandeling met Letrozol. Dit zijn tabletten die voor een bepaalde periode geslikt moeten worden zodat de eiblaasjes gaan groeien. Er vindt dan een eisprong plaats.

De behandeling
De behandeling begint met het nemen van 2.5 mg letrozol per dag. Na het begin van de menstruatie neem je gedurende vijf dagen van cyclusdag 3 tot en met cyclusdag 7, één tablet letrozol. Met een echoscopie volgen we de cyclus.

Groei van eiblaasjes
Als de
eiblaasjes gaan groeien, wordt gekeken hoeveel eiblaasjes zich ontwikkelen en hoe dik het baarmoederslijmvlies is. Het streven is om één, maar maximaal twee mooie eiblaasjes te laten groeien en te laten springen. Als een eiblaasje goed groeit, zal de gynaecoloog adviseren te vrijen rondom de verwachte eisprong.
Met bloedonderzoek wordt het
progesterongehalte gemeten. Dit is een hormoonwaarde die laat zien of er een eisprong is geweest. Afhankelijk van de groei van de eiblaasjes, wordt gekeken of de dosis verhoogd moet worden en of de periode verlengd moet worden. Als er te veel eiblaasjes groeien (drie of meer) dan adviseren we je om beschermd te vrijen om een meerlingzwangerschap te voorkomen.

Zodra er sprake is van een goede eiblaasgroei en een eisprong, kan letrozol vijf maanden worden gebruikt. Echoscopische controles zijn dan niet nodig.

Als er na de zesde eisprong nog geen sprake is van een zwangerschap, dan gaan we bekijken of nog meer onderzoek nodig is naar bijvoorbeeld de doorgankelijkheid van de eileiders. Daarna bekijken we welke vervolgbehandeling voor jou het meest geschikt is. Het kan dan zijn dat je doorgaat met het nemen van letrozol.

Bijwerkingen
De bijwerkingen die het meest voorkomen bij letrozol zijn opvliegers en vermoeidheidsklachten.

Kansen
Na 6 cycli is 60% van de vrouwen zwanger. De kans op een meerlingzwangerschap is lager bij gebruik van letrozol dan bij gebruik van clomifeencitraat. Als je na zes tot twaalf behandelingen nog niet zwanger bent, adviseren we je over te gaan op een behandeling met FSH injecties.

Off-label’ gebruik van letrozol
Er is sprake van ‘off label’-gebruik van een geneesmiddel wanneer het ergens voor wordt gebruikt, waar het niet officieel voor bedoeld is. In Nederland wordt letrozol tot nu toe vooral gebruikt als ondersteunende behandeling bij vrouwen met hormoongevoelige borstkanker. Het middel staat niet officieel geregistreerd als medicijn om een eisprong op te wekken. Het kan hiervoor wel gebruikt worden. Omdat het medicijn off-label gebruikt wordt, vragen we je toestemming.

Een ander medicijn om een eisprong op te wekken is clomifeencitraat. Ook deze tabletten zorgen ervoor dat er eiblaasjes gaan groeien en een eisprong plaatsvindt.

De behandeling
De behandeling begint met het nemen van 50 mg clomifeencitraat per dag. Na het begin van de menstruatie neem je gedurende vijf dagen van cyclusdag 3 tot en met cyclusdag 7, één clomifeencitraattablet. Met een echoscopie volgen we de cyclus.

Met een vaginale echoscopie bekijkt de arts of je eierstokken goed reageren op de tabletten en of er inderdaad een eiblaasje groeit. Het kan zo zijn dat je niet reageert op de dosis van één tablet clomifeencitraat per dag, dan zal de gynaecoloog je adviseren de dosis aan te passen.

Zodra er sprake is van een goede eiblaasgroei en een eisprong, kan clomifeencitraat vijf maanden worden gebruikt. Echoscopische controles zijn dan de eerste 4 maanden niet nodig. De vijfde maand kom je dan voor vaginale echoscopie en bekijkt de arts de dikte van het baarmoederslijmvlies. De behandeling met clomifeencitraat wordt meestal zes tot twaalf keer herhaald.

Bijwerkingen:
De bijwerkingen die het meest voorkomen bij clomifeencitraat zijn opvliegers, hoofdpijn, visusklachten en duizeligheid.

Kansen
De kans op een zwangerschap met behulp van clomifeencitraat is per cyclus ongeveer 15%. In zes tot twaalf cycli is 40% van de vrouwen zwanger. De kans op een meerlingzwangerschap ligt tussen de 5 en 10%. Als je na zes tot twaalf behandelingen nog niet zwanger bent, adviseren we je over te gaan op een behandeling met FSH injecties.

Het kan zijn dat het effect van clomifeencitraatbehandeling na verloop van tijd vermindert. Ook het verhogen van de dosis levert soms onvoldoende reactie op. In die situaties adviseren we over te stappen op een behandeling met FSH-injecties. Ook als je last hebt van de bijwerkingen van de clomifeentabletten kan dat een reden zijn om over te stappen op een behandeling met injecties. FSH-injecties stimuleren de eierstokken tot het maandelijks laten rijpen van een eiblaasje.

Wij vinden het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over jouw behandeling. Heb je na het lezen van deze tekst nog vragen? Aarzel dan niet om deze aan de gynaecoloog te stellen. Je bereikt hen op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur op het telefoonnummer: 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback