Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Medische Beeldvorming voor een ontstekingslocalisatie.

Dit onderzoek wordt gedaan om na te gaan hoe de toegediende stof in het lichaam wordt verdeeld. Bij ontstekingen in het lichaam kan een ophoping van de toegediende vloeistof ontstaan waardoor ontstekingen kunnen worden opgespoord.

Om dit te meten worden stoffen gebruikt die radioactief zijn, dat wil zeggen straling uitzenden. Deze straling wordt met een SPECT-CT opgevangen. De SPECT-CT maakt dan scans met behulp van deze straling.

Voor de bloedafname moet u nuchter zijn. Daarna mag u alles weer normaal eten en drinken.

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding? Meld dit dan voor het onderzoek.

U komt 's morgens op de afgesproken tijd naar de afdeling Medische Beeldvorming.

Er wordt eerst bloed afgenomen. Daarna kunt u weer gaan. Het bloed wordt dan naar een laboratorium gebracht waar een radioactieve stof aan de witte bloedcellen wordt gekoppeld.

U wordt later op de dag terugverwacht voor het onderzoek. Het bewerkte bloed wordt dan weer teruggespoten. Dit deel van het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Daarna kunt u weer gaan.
Vervolgens worden 3 uur na het toedienen van het bewerkte bloed de foto’s gemaakt. Tijdens de wachttijd hoeft u niet in het ziekenhuis te blijven. Het maken van deze foto’s duurt maximaal 30 minuten.
Tijdens het maken van de foto’s ligt u op uw rug op een onderzoekstafel.

De volgende morgen komt u weer terug en worden er nogmaals foto's gemaakt. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken.
Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling, omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is heel klein en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten.
De toediening (het prikken) wordt niet door stagiaires uitgevoerd.

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts of uw huisarts zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent terug naar de afdeling.

Het is verstandig om tot enkele uren na het onderzoek iets meer te drinken dan u gewend bent.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel dan niet om deze te stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig.
U kunt ook vooraf met de afdeling Medische Beeldvorming bellen via telefoonnummer 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback