Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Medische Beeldvorming voor een nierscan.

Dit onderzoek wordt gedaan om na te gaan hoe de toegediende stof in de nieren wordt opgenomen. Om dit te meten worden stoffen gebruikt die radioactief zijn, dat wil zeggen straling uitzenden. Deze straling wordt met een zogenaamde SPECT-CT opgevangen. De SPECT-CT maakt dan foto's (zogenaamde scans) met behulp van deze straling.

Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.
U kunt gewoon eten en drinken. 

Bent u (misschien) zwanger of geeft u borstvoeding?
Meld dit dan vóór het onderzoek.

U krijgt de radioactieve vloeistof in een ader van de arm gespoten. Bij (kleine) kinderen wordt op de kinderafdeling een waaknaald ingebracht. Hierbij worden de kinderen o.a. begeleid door een medewerker van die afdeling. Hierna wordt op de afdeling Medische Beeldvorming de radioactieve vloeistof via de waaknaald ingespoten.
De nieren moeten de vloeistof opnemen, daarom kunnen er pas na minimaal 2 uur foto’s gemaakt worden. Meestal is deze wachttijd langer dan 2 uur.
Vlak voor het maken van de foto’s plast u uit op het toilet.
De foto’s worden gemaakt in liggende houding en duren in totaal ongeveer 45 minuten.

U kunt normaal van het toilet gebruik maken.
Wel wordt u gevraagd om in het ziekenhuis gebruik te maken van het toilet van de afdeling Medische Beeldvorming in de wachtruimte van de nucleaire geneeskunde (wachtruimte 61).

Bij dit onderzoek wordt u blootgesteld aan straling omdat er gebruik gemaakt wordt van een radioactieve stof. De gebruikte hoeveelheid radioactiviteit is zeer gering en heeft geen aantoonbare gevolgen voor uw lichaam en uw omgeving.

Bent u van plan binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis te gaan maken? Meld dit dan aan degene die het onderzoek bij u uitvoert. Er zal dan een ‘vliegbrief’ voor u worden opgesteld, waarmee u kunt aantonen dat u vanwege een onderzoek radioactieve stoffen in uw lichaam heeft.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe laboranten (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire uw onderzoek uitvoert, laat u ons dat dan gerust weten. De toediening (het prikken) wordt niet door stagiaires uitgevoerd.

Omdat de computerfoto’s nog bewerkt en beoordeeld moeten worden, krijgt u de uitslag niet meteen. Uw behandelend arts of uw huisarts zal u de resultaten meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Na het onderzoek mag u terug naar huis of als u opgenomen bent terug naar de afdeling.

Het is verstandig om tot enkele uren na het onderzoek iets meer te drinken dan u gewend bent.

Vragen tijdens het onderzoek kunt u stellen aan de arts of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is. De afdeling is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback