Hieronder leest u over neuropsychologisch onderzoek binnen het Ommelander Ziekenhuis.

Bij een neuropsychologisch onderzoek wordt onderzoek gedaan naar veranderingen in gedrag, denken en gevoel bij een mogelijke hersenaandoening door ziekte of letsel.

Het doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op uw cognitief functioneren. Cognitieve functies zijn bijvoorbeeld: aandacht, concentratie, inzet, geheugen, taal en het uitvoeren van handelingen.

Naast het testen van de cognitieve functies wordt tijdens het onderzoek ook een indruk gevormd van uw stemming en gedrag.

Eerst heeft u een intakegesprek met de psycholoog, die zich een beeld vormt van de aard van uw klachten. De psycholoog gaat in op de klachten, wanneer ze optreden en wat de gevolgen zijn voor uw dagelijks leven.

Het is nuttig als iemand uit uw naaste omgeving, bijvoorbeeld uw partner of een familielid, bij dit intakegesprek aanwezig is. Met uw toestemming vindt er een apart gesprek plaats met degene die met u mee is gekomen.

Soms is gedurende het intakegesprek al duidelijk waarmee de klachten samenhangen.
Als meer diagnostiek nodig is, dan vindt een neuropsychologisch onderzoek plaats. Hiervoor krijgt u dan een uitnodigingsbrief toegestuurd. Het kan ook zijn dat dit onderzoek al is gepland en dan is dit vaak aansluitend op het intakegesprek.

U hoeft zich niet voor te bereiden op het neuropsychologisch onderzoek.
Wel is het belangrijk dat u uitgerust bent, want het onderzoek duurt vaak een hele ochtend, heel soms met nog een deel van de middag. Wij raden u daarom aan voor de zekerheid wat te eten mee te nemen.

Gebruikt u hulpmiddelen zoals een leesbril of gehoorapparaat? Neemt u die dan mee naar het onderzoek.

Degene die u heeft meegenomen voor het intakegesprek kan tijdens het onderzoek wachten in de wachtkamer of wordt gebeld als het onderzoek klaar is.

Een psychodiagnostisch medewerker neemt het neuropsychologisch onderzoek af.

Tests kunnen bestaan uit vragenlijsten, maar ook uit metingen van specifieke vaardigheden. Zo kunt u getest worden op geheugen, concentratievermogen, inzet, taalvaardigheid, ruimtelijk inzicht en/of intelligentie. Welke tests worden afgenomen, is afhankelijk van de klachten die u heeft.

Het is belangrijk om te weten dat het niet om een examen gaat. De tests zijn bedoeld om een beeld te geven van wat u kunt en hoe u zaken aanpakt.

Na het neuropsychologisch onderzoek wordt een nieuwe afspraak met u gemaakt, waarin de psycholoog de resultaten van het onderzoek met u, en eventueel uw partner of familielid, bespreekt.

Aan de hand van de resultaten wordt ingegaan op mogelijke oorzaken van uw klachten of beperkingen. Waar mogelijk adviseert de psycholoog u hoe u zo goed mogelijk met uw klachten of beperkingen om kunt gaan. Soms is een kortdurende behandeling gewenst. De psycholoog zal dan met u bespreken waar de behandeling het beste kan plaatsvinden.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw onderzoek. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Aarzel dan niet om deze te stellen.

U bereikt de polikliniek Medische Psychologie van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur via het algemene telefoonnummer 088- 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback