Bij u wordt door de uroloog een nefrostomiekatheter aangelegd. Een nefrostomiekatheter is een dun en tamelijk hard slangetje, dat via een incisie (= een opening) in uw zij, in het nierbekken wordt ingebracht. Om te voorkomen dat de nefrostomiekatheter uit de nier valt, zit deze met een hechting aan de huid vast. Door de nefrostomiekatheter kan de urine uit de nier aflopen. Doordat de andere nier ook urine produceert, urineert u meestal ook op de normale manier.

Voor de behandeling hoeft u niet nuchter te zijn.

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt moet u dit van tevoren melden aan de uroloog. In overleg met de uroloog stopt u tijdelijk met deze medicijnen.

Op de afgesproken tijd meldt u zich aan de balie van de verpleegafdeling. Op de afdeling wordt u voorbereid op de behandeling en krijgt u nog een antibioticumtablet.

Op het afgesproken tijdstip wordt u naar de polikliniek Urologie gebracht.

Voor het onderzoek neemt u plaats op de onderzoekstafel. U gaat op uw buik liggen en u krijgt een kussen onder uw buik. Met een echoapparaat lokaliseert de uroloog de nier. Vervolgens wordt de huid verdoofd. Met een speciale naald brengt de uroloog de katheter in. Deze wordt met een hechting en met een fixatiepleister vastgezet. Aan de katheter wordt een afloopzakje voor de urine bevestigd.

De pleister wordt in principe elke week in het ziekenhuis verwisseld, tenzij in overleg met de uroloog anders wordt afgesproken. U krijgt hiervoor een afspraak mee. Op de verpleegafdeling wordt u geleerd om de urinezak te legen en te verwisselen. 

Met een nefrostomiekatheter is de kans op een infectie groot. Dit komt omdat er een open verbinding bestaat tussen de nier en de omgeving.

Om infectie te voorkomen is het van belang dat er een goede doorstroming van urine is. Om de doorstroming van urine te bevorderen moet u:

  • de opvangzak regelmatig legen in het toilet. Wacht u niet tot de zak overvol zit;
  • als u loopt, zit of ligt, zorgen dat de opvangzak lager hangt dan de nier;
  • een ruime hoeveelheid minimaal 2 liter (12 tot 14 glazen) per dag drinken. Dit om te zorgen dat er veel urine wordt geproduceerd.

Ook is het belangrijk dat u voor en na het loskoppelen of het verwisselen van de opvangzak, goed uw handen wast.

Er zijn twee soorten opvangzakken welke geleverd kunnen worden door Medireva (zie verder bij Medische speciaalzaak): een dagzak en een (grote) nachtzak.

Overdag kan een kleine opvangzak aan het uiteinde van de katheter bevestigd worden. Deze zak wordt met behulp van bandjes aan uw bovenbeen bevestigd. De lengte van de verbindingsslang van de beenzak is eenvoudig korter te maken, door deze op de gewenste lengte af te knippen.

Voor 's nachts is er een grotere opvangzak met een lange verbindingsslang. Deze opvangzak kunt u aan de dagzak koppelen en met behulp van het ophangrekje aan het bed bevestigen. Zorgt u wel dat deze zak lager hangt dan de nier om te zorgen voor een goede afloop van de urine, en dat het kraantje van de dagzak open staat.

Om de opvangzak te legen, opent u het kraantje en laat u de urine in het toilet wegvloeien.

De opvangzakken kunt u 7 dagen gebruiken. Indien de opvangzak beschadigd raakt, moeilijk leeg te maken is of onaangenaam om te dragen wordt, kunt u deze eerder vervangen.

De opvangzak kunt u na gebruik doorspoelen met kraanwater en de volgende dag of nacht weer gebruiken.

  • bij veel pijn in de nierstreek of koorts hoger dan 38.5 graden;
  • als de katheter ondanks de goede bevestiging uit de nier valt;
  • bij veel lekkage van urine langs de insteekopening en weinig tot geen afloop van urine in de opvangzak. Dit gaat bijna altijd gepaard met pijn of koorts. De katheter kan in dit geval verstopt zitten.

Heeft u hulp nodig dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het ziekenhuis via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000.
Dit nummer kunt u ook buiten kantooruren bellen: meldt u in dat geval dat u onder behandeling van de uroloog bent.


In samenwerking met de firma Medireva verstrekt de afdeling startpakketten voor patiënten die naar huis gaan met een nefrostomiekatheter.

De verpleegkundige geeft uw adres en polisnummer van uw ziektekostenverzekering door aan Medireva. Deze declareert rechtstreeks de kosten van het startpakket bij uw ziektekostenverzekeraar.

Indien u nog extra of nieuwe materialen nodig heeft kunt u bellen naar Medireva en uw bestelling doorgeven. Bestellingen die tijdens kantoordagen voor 14.00 uur zijn doorgebeld, worden de volgende dag via post geleverd. Medireva is 24 uur per dag bereikbaar voor advies.

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie, via telefoonnummer 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback