Tijdens deze behandeling wordt het kalkdepot in het gewricht vergruisd en krijgt u een injectie met een verdovend en een ontstekingsremmend medicament in het gewricht toegediend. Deze behandeling heeft als doel het lichaam aan te zetten de kalk uit de pees rondom het gewricht op te lossen, waardoor op termijn de pijnklachten verdwijnen. De kalk wordt tijdens deze behandeling dus niet direct verwijderd.  De behandeling vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.


De needling wordt uitgevoerd door een radioloog, hierbij wordt hij/zij geassisteerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Voor de needling is geen voorbereiding nodig. Wel dient u vervoer terug naar huis te regelen. Vanwege de ingespoten vloeistof in het gewricht mag u na het onderzoek niet deelnemen aan het verkeer.

Op de afgesproken dag kunt u zich melden bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte. Een MBB-er haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. Daar wordt u verteld welke kledingstukken u in verband met het onderzoek uit moet doen. 

U neemt plaats op de onderzoektafel. De huid wordt eerst gedesinfecteerd. Onder echogeleide prikt de radioloog het gewricht met een naald aan en probeert het kalkdepot te vergruizen met de naald. Dit kan pijnlijk zijn. Vervolgens wordt het medicament door de reeds ingebrachte naald ingespoten. Dit kan een drukkend gevoel geven. De injectienaald wordt vervolgens verwijderd en u krijgt een pleister op de plaats waar geprikt is.

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Een needling is in principe een veilige ingreep.

De toegediende verdovende medicamenten zijn Lidocaïne of Bupivacaïne (afhankelijk van de vraagstelling). Het toegediende ontstekingsremmend medicament is Kenacort. Indien u bekend bent met een overgevoeligheid voor één of meerdere van deze medicamenten, wilt u ons dit dan zo spoedig mogelijk melden.

Diabetes Mellitus

  • Bij patiënten met diabetes mellitus kan de bloedsuikerspiegel ontregeld raken (verhogen) door het ingespoten medicament (Kenacort bevat corticosteroïden). Dit kan zelfs een aantal dagen duren.
  • Bij problemen kan de patiënt contact opnemen met de huisarts of diabetesverpleegkundige.

U mag (door het ingespoten medicament in het gewricht) na de behandeling niet deelnemen aan het verkeer. Het is raadzaam op de dag van het onderzoek het gewricht minder te belasten dan normaal. Deze behandeling geeft de eerste tijd na de behandeling (soms tot twee weken) meestal meer pijnklachten dan er voor de behandeling waren. U kunt hier zo nodig een paracetamol (geen aspirine) tegen gebruiken. Bij klachten kunt U ook koelen met ijs. Geleidelijk zullen de klachten en de kalk afnemen.

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend specialist. Er wordt besproken of de behandeling door kan gaan of uitgesteld moet worden.

Bijzonderheden
 

  • Bij verhindering verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.
  • Uw eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.
  • Heeft u een telefonische afspraak gemaakt, vergeet u dan niet het aanvraagformulier mee te nemen! Zonder deze aanvraag wordt het onderzoek niet gedaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming, via het algemene telefoonnummer.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback