Tijdens de operatie aan uw borst en/of de klieren in uw oksel heeft de arts een drain geplaatst in het operatiegebied. Een drain is een slangetje waar het wondvocht doorheen loopt naar een steriele opvangfles. De drain zit met een hechting vast in de huid. Hieronder kunt u lezen waarom u nog een drain heeft, hoe u de drain moet verzorgen en wanneer u contact moet opnemen met het ziekenhuis.

U gaat naar huis, maar omdat er nog steeds wondvocht afloopt in de fles, blijft de drain nog zitten.
Het is de bedoeling dat u thuis bijhoudt hoeveel wondvocht er in de fles is bijgekomen. Dit doet u door elke dag op hetzelfde tijdstip op de opvangfles af te lezen hoeveel milliliter vocht er in de fles zit.
Dit aflezen kunt u het beste doen als de fles op een vlakke ondergrond staat. Het resultaat kunt u noteren in het schema in de folder die u onderaan deze pagina kunt downloaden. 
Bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek Chirurgie het neemt u deze folder met de ingevulde gegevens mee.

Bij uw ontslag heeft u een afspraak meegekregen om ongeveer een week na de operatie terug te komen op de polikliniek Chirurgie. De chirurg zal dan met u het resultaat van de operatie en de uitslag van het weefselonderzoek bespreken.
Tijdens dit bezoek zal een verpleegkundige de drain verwijderen.

 • de insteekopening wordt na de operatie afgedekt met een steriele pleister. In principe is deze pleister na twee dagen niet meer nodig. Als er wat vocht lekt uit de insteekopening, is het beter om minimaal een keer per dag een pleister op de opening te plakken. Het kan ook zijn dat u het prettiger vindt dat de opening is afgedekt. U kunt een recept voor de pleisters mee krijgen bij ontslag; 

 • als u naar huis gaat, is de drain met een pleister vastgeplakt op de huid. Als deze pleister loslaat, raden wij u aan een nieuwe op te plakken. Zo voorkomt u dat aan de drain getrokken wordt, als u blijft haken achter het slangetje.

Bij een reconstructie van de borst kan er een andere vorm van verzorgen van de drain nodig zijn. Indien dit voor u van toepassing is, ontvangt u aanvullende informatie.

Met de drain kunt u gewoon douchen. Na het douchen kunt u de insteekopening met een schone handdoek droog deppen.

Zoals hiervoor aangegeven zal een verpleegkundige de drain weghalen bij uw eerstvolgende bezoek aan van de polikliniek Chirurgie.
Na het verwijderen van de drain kan er nog wondvocht lekken uit de insteekopening. Dit is normaal. De insteekopening kunt u afdekken met een steriele pleister, die u na 24 uur mag weghalen.

U moet contact opnemen als 

 • er roodheid om de insteekopening ontstaat, die vurig en pijnlijk is; 
 • uw lichaamstemperatuur boven de 38,5°C is. Voelt u zich koortsig, ziek of rillerig, dan is belangrijk na te gaan of u koorts heeft. Dit kunt u doen door uw temperatuur via de anus twee te meten met zes uur er tussen.
  Als u koorts heeft, controleert u dan ook of er pus uit de insteekopening komt; 
 • u pijn heeft rond de insteekopening. Soms zit de drain gedraaid, waardoor er spanning ontstaat op de hechting. Als de pijn hevig is en de huid rond de insteekopening rood is, kan dit wijzen op een ontsteking van de huid rond de opening; 
 • de hechting waarmee de drain is vastgemaakt in de huid, is losgegaan.
  Plakt u de drain dan met een pleister vast op de huid om te voorkomen dat deze uit het lichaam glijdt; 
 • de drain uit het lichaam glijdt. Bedekt u dan de insteekopening met een steriele pleister. Belangrijk is dat u dan meteen de stand van het wondvocht in de opvangfles noteert; 
 • er vocht langs de drain lekt en dit zoveel wondvocht is, dat het drie keer per dag verschonen van de pleister niet voldoende is; 
 • de opvangfles vol is (dat wil zeggen 400 milliliter bevat) vóór de datum waarop de fles vervangen zal worden; 
 • de opvangfles niet meer vacuüm. In dat geval is de groene vacuümindicator boven op de fles helemaal uitgerekt; 
 • de drain plotseling veel meer wondvocht gaat produceren.

Met vragen of problemen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Chirurgie, via het algemeen nummer van het Ommelander Ziekenhuis Groningen: 088 - 066 1000.

Buiten de kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp. U belt dan eveneens het algemene nummer van de Ommelander Ziekenhuis en vraagt naar de betreffende locatie en afdeling.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback